Porozumienie o utworzeniu polsko-chińskiej Szkoły Inżynieryjnej

piątek, 5 maja 2017

W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisane zostało porozumienie o utworzeniu polsko-chińskiej Szkoły Inżynieryjnej Tianjin Chengjian University prowadzonej wspólnie przez Tianjin Chengjian University, Politechnikę Białostocką i Politechnikę Krakowską. Podpisy pod dokumentem o współpracy złożyli rektorzy i prorektorzy uczelni w obecności wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksandra Bobko.

Chińsko-Polska Szkoła Inżynierii Tianjin Chengjian University to inicjatywa mająca na celu umożliwienie studentom chińskim odbycia studiów międzynarodowych w swoim kraju oraz uzyskania podwójnych dyplomów na kierunkach:

  • Budownictwo,
  • Inżynieria Środowiska,
  • Architektura,
  • Architektura krajobrazu.

Programy studiów zostaną wspólnie przygotowane przez stronę chińską i polską i będą spełniały wymagania programowe ministerstw nauki i szkolnictwa wyższego obu krajów. Obie strony zadbają też o realizację procesu kształcenia na jak najwyższym poziomie.

Zgodnie z  porozumieniem polskie uczelnie zapewnią przeprowadzenie przez polskich wykładowców 1/3 wszystkich zajęć dydaktycznych z planu studiów. W procesie dydaktycznym wykorzystane zostaną głównie materiały w języku angielskim, zatwierdzone wspólnie przez stronę chińską i polską. Proces kształcenia realizowany będzie w kampusie TCU w Chinach, jednakże jeśli zajdzie taka potrzeba, to będzie też możliwość odbycia części studiów w polskiej uczelni. Strony utworzą struktury niezbędne dla prawidłowego zarządzania, nadzoru i monitoringu. Studia odbywać się będą na zasadzie odpłatności. Na jeden kierunek planuje się przyjąć do 50 osób.

Utworzenie Chińsko-Polskiej Szkoły Inżynierii Tianjin Chengjian University jest jedynym dotychczas tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce, którego   sukces zapewni akredytacja Ministerstwa Edukacji ChRL i pełne poparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zaangażowanie polskich uczelni:  Politechniki Białostockiej i Politechniki Krakowskiej oraz chińskiej uczelni partnerskiej.

Podejmowaniu nowych kierunków współpracy sprzyjają w ostatnim czasie dobre relacje polsko-chińskie wspierane przez Prezydentów ChRL i RP: Xi Jinpinga i Andrzeja Dudę. W październiku 2016 roku wiceprezes rady ministrów Jarosław Gowin złożył wizytę w ChRL, gdzie uczestniczył w spotkaniach mających na celu pogłębianie współpracy pomiędzy polskimi i chińskimi uczelniami oraz polsko-chińskiej wymiany naukowej i akademickiej.   Jarosław Gowin spotkał się wówczas z wicepremierem ChRL Liu Yandong, ministrem edukacji Chen Baoshengiem oraz ministrem nauki i technologii Wan Gangiem.  

Tagi: Współpraca polsko-chińska, Chiny, budownictwo, inzynieria środowiska, urbanistyka, architektura, Politechnika Krakowska, Politechnika Białostocka, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików