Ponad 60 mln zł na innowacje w przemyśle metali nieżelaznych

poniedziałek, 29 maja 2017

Umowy o łącznej wartości 62 mln zł podpisali dziś zwycięzcy trzeciej edycji konkursu CuBR, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A. Środki publiczne zostaną zaangażowane w prace badawczo-rozwojowe wykorzystywane m.in. w górnictwie, geologii, metalurgii i ochronie środowiska.

Gowin: współpraca biznesu i nauki się opłaca

Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, stwierdził podczas podpisywania umowy, że nauka zaczyna coraz lepiej rozumieć potrzeby biznesu, a to zawsze przynosi wiele korzyści – nie tylko parterom biorącym udział w przedsięwzięciu, ale i całej gospodarce. – Porozumienie nauki z biznesem na szczeblu liderów, jakimi są NCBR oraz KGHM, otwiera możliwości i zachęca do rozwoju i innowacyjności także mniejsze jednostki naukowe czy przedsiębiorców. Pokazuje, że taka współpraca się opłaca – powiedział Jarosław Gowin.

Spośród 45 projektów, jakie napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12. Konsorcja złożone z przedsiębiorców, uczelni i instytutów badawczych, dzięki pieniądzom publicznym, będą pracowały m.in. nad:

  • nową technologią do oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych i elementów technicznych w szybach w podziemnych zakładach górniczych,
  • innowacyjnym systemem łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych,
  • nowatorską technologią redukcji odorów z szybów wydechowych zakładów górniczych,
  • nowym sposobem oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM.

Cel – pierwsza dziesiątka innowacyjnych krajów

Gowin podkreślił, że podpisanie umowy, w której beneficjentami jest jeden z championów polskiego biznesu i wiodąca instytucja wspierająca rozwój naukowy, to ważny moment dla rozwoju innowacyjności w naszym kraju. – W „Globalnym indeksie innowacyjności 2016” Polska zajmuje 39 miejsce. Dzięki przedsięwzięciom takim jak CuBR i wielu innym realizowanym przez instytucje rządowe w 2020 roku mamy szansę zbliżyć się nawet do pierwszej dziesiątki. Mamy na to 3 lata – stwierdził szef resortu nauki.

Jarosław Gowin zapowiedział, że niewykorzystany budżet programu zostanie przeznaczony na czwarty konkurs, ogłoszony w ostatnim kwartale tego roku. Planowana alokacja 40 mln złotych.

CuBR – zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki

CuBR powstało na mocy  porozumienia z 2012 r. pomiędzy NCBR, agencją wykonawczą MNiSW, a KGHM Polska Miedź S.A. Celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu metali nieżelaznych, osiągnięcie istotnego postępu technologicznego oraz wypracowanie rozwiązań umacniających pozycję polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku. Na budżet programu, który wynosi 200 mln zł, każdy z partnerów złożył się w równej części.

Dzięki wsparciu z programu CuBR w poprzednich konkursach powstały m.in.:

  • nowatorska technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania, 
  • automatyczne urządzenie do rozbijania brył w wyrobiskach podziemnych kopalni rud miedzi,
  • innowacyjne rozwiązanie technologiczne do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi.

Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronach NCBR-u.

Tagi: Jarosław Gowin, NCBR, konkurs, przemysł, innowacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików