Ponad 15 mln na Centrum Studiów Polskich w Cambridge

piątek, 30 grudnia 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało przekazać ponad 15 mln zł na wsparcie Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge – nowej inicjatywy, która ma za zadanie wspomagać rozwój Studiów Polskich w jednym z ważniejszych brytyjskich ośrodków akademickich.

Dodatkowe środki wyasygnowane przez MNiSW umożliwią polskiej katedrze w Cambridge przede wszystkim prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, a także wspólnych polsko-brytyjskich badań naukowych. Przyczynią się również w istotny sposób do kreowania Polski jako kraju z ogromnym potencjałem naukowym i kulturowym.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem w Cambridge. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia – dokładnie 15,5 mln zł – zostaną przekazane podstawowej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia Polskie (Polish Studies) w angielskim Cambridge zostały uruchomione dwa lata temu dzięki staraniom Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – była to kolejna inicjatywa, dążąca do tworzenia polskich katedr w prestiżowych zagranicznych ośrodkach akademickich. Pierwszą z nich uruchomiono na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Idea powstania Studiów Polskich była odpowiedzią na spadek zainteresowania sprawami polskimi na Zachodzie, a także na zmniejszanie budżetów i zatrudnienia tym jednostkom badawczym, na których nauczano języka polskiego i polskiej literatury.

Tagi: MNiSW, badania naukowe, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików