Ponad 121 mln zł dla krakowskich uczelni publicznych w ramach „Zintegrowanych Programów Uczelni”

poniedziałek, 26 lutego 2018

W dwóch rozstrzygniętych do tej pory ścieżkach konkursu niemal 40 szkół wyższych otrzymało 605 mln zł na działania służące m.in. dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb gospodarki, zwiększeniu umiędzynarodowienia czy rozwojowi kadr. Dziś wicepremier Jarosław Gowin wręczył symboliczne czeki rektorom siedmiu krakowskich uczelni publicznych – AGH, AWF, ASP, UJ, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Rolniczego oraz Politechniki Krakowskiej. W sumie otrzymały one ponad 121 mln złotych.

Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.

Trzy ścieżki dla dużych, małych i średnich uczelni

Konkurs realizowany jest przy użyciu trzech strumieni finansowania – każdy strumień jest przeznaczony dla innego typu uczelni. Jedna uczelnia może składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki. Wszystko po to, aby mniejsze ośrodki nie konkurowały o pieniądze z większymi, a jedynie z podobnymi sobie.

III ścieżka – 357 mln zł dla największych

Ścieżka ta adresowana była do największych uczelni – takich, które kształcą co najmniej 20 tys. studentów i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w grudniu 2017 r. – wówczas dofinansowanie o łącznej wysokości 357 mln zł trafiło do 10 uczelni. Przypisany do tej ścieżki budżet wynosił początkowo 250 mln zł, ale ze względu na wysoki poziom wniosków NCBR podjęło decyzję o zwiększeniu przyznanych środków. 

Wsparciem zostało objętych ponad 37 tys. osób: studentów, pracowników i wykładowców szkół wyższych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie (po 2 nagrodzone uczelnie) oraz w Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Olsztynie (po 1).

II ścieżka – 248 mln zł dla średnich uczelni

Środki z II ścieżki przeznaczone były dla publicznych i niepublicznych szkół wyższych średniej wielkości, które kształcą co najmniej 200, ale nie więcej niż 20 tys. studentów. Do NCBR wpłynęło 35 wniosków, ale do finansowania zakwalifikowano 28 szkół. Wśród tych, które otrzymały wsparcie, znalazły się uczelnie z Krakowa (6 nagrodzonych uczelni), z Warszawy (4 uczelnie), Katowic, Lublina, Rzeszowa, Szczecina (po 2 uczelnie) oraz Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Koszalina, Łodzi, Poznania i Wrocławia (po 1). Z programu w ramach II ścieżki skorzysta łącznie 39 tys. osób.

Rozstrzygnięcie I ścieżki już w marcu!

W nierozstrzygniętej jeszcze I ścieżce programu mogły wziąć udział publiczne i niepubliczne uczelnie, które kształcą co najmniej 200 osób i uzyskały pozytywną ocenę kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W tym rozdaniu maksymalna wartość dofinansowania dla jednej uczelni może wynieść nawet 30 mln złotych. Wyniki konkursu ogłoszone będą w marcu 2018 roku.

Szeroki katalog działań

Konkurs „Zintegrowane Programy Uczelni” jest realizowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Szkoły wyższe mogą je przeznaczyć na bardzo szeroki katalog działań. Przykładowe cele to:

  • zwiększanie doskonałości dydaktycznej,
  • polepszenie współpracy między nauką a biznesem,
  • zwiększenie umiędzynarodowienia,
  • zmianę struktury organizacyjnej,
  • stosowanie bodźców motywacyjnych dla wykładowców,
  • rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach.

– Te cele mogą wynikać z konkretnych potrzeb rozwojowych, mogą być odpowiedzią na deficyty, które zostały obnażone przez nowy algorytm, mogą też pomóc pozycjonować się poszczególnym uczelniom w kontekście planowanego (wraz z przyjęciem Ustawy 2.0) wyraźnego zróżnicowania uczelni – podkreślał Jarosław Gowin w maju ubiegłego roku, kiedy ogłosił start programu. 

NCBR – pozostałe projekty

W 2018 roku w ramach środków pochodzących z PO WER NCBR realizuje lub planuje zrealizować jeszcze kilka znaczących inicjatyw:

  • Studia dualne

Nabór do programu dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych jeszcze trwa. Wnioski składać można jeszcze do 2 marca. Alokacja środków w tym programie wynosi 100 mln złotych.

  • „Kurs na MOOC”

NCBR planuje również uruchomienie – wzorowanego na najlepszych na świecie praktykach w obszarze kształcenia na odległość  – konkursu „Kurs na MOOC”.


W ramach pilotażu polskie uczelnie będą mogły się ubiegać o środki na opracowanie i umieszczenie kursów edukacyjnych na ogólnokrajowym portalu typu Massive Open Online Courses (MOOC). Będzie on dostępny nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w danej dziedzinie.

  • Działania NCBR w ramach społecznej odpowiedzialności nauki

NCBR uruchomi także nowe programy wspierające działania uczelni w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. To między innymi konkurs „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, kontynuacja programu zainicjowanego przez MNiSW. Z kolei nabór do „Uniwersytetu Młodego Odkrywcy” już się zakończył. W tej edycji zainteresowanie konkursu było rekordowe – do NCBR wpłynęły 204 wnioski o dofinansowanie. 

Tagi: Jarosław Gowin, NCBR, kraków, POWER

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików