Polsko-szwedzkie rozmowy o współpracy naukowej

środa, 25 września 2013

Minister nauki prof. Barbara Kudrycka spotkała się dziś w Warszawie ze szwedzkim wicepremierem, ministrem edukacji Janem Björklundem.

W trakcie spotkania omówiono m.in. kwestie związane z przystąpieniem Polski do budowy oraz eksploatacji Europejskiego Źródła Spallacyjnego (European Spallation Source - ESS), który powstanie w szwedzkim Lund. Polska i Szwecja współpracują już przy budowie akceleratora w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, powstającego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

ESS to jeden z projektów dużej infrastruktury badawczej, który umieszczony jest zarówno na Europejskiej, jak i Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Zakłada budowę najsilniejszego na świecie źródła neutronów, które będzie działało jak wielki mikroskop. Na eksperymentach przeprowadzanych w laboratorium ESS skorzysta wiele dziedzin nauki, w szczególności fizyka, chemia, inżynieria nowych materiałów, biologia czy farmakologia. Udział Polski w projekcie ESS niesie ze sobą korzyści dla polskich instytucji naukowych i przemysłu. Stworzy możliwość kształcenia kadry naukowej w unikatowym w skali świata laboratorium, a w przyszłości umożliwi prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie.

Polskie instytucje naukowe zaangażowane w projekt ESS - m.in. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Politechnika Wrocławska - zyskają możliwość uczestnictwa w rozwoju nowoczesnych technologii oraz pełnego wykorzystania potencjału naukowego i technicznego. Wysoko wyspecjalizowani polscy inżynierowie z tych instytucji już zyskali uznanie w najlepszych laboratoriach świata, uczestnicząc w budowie wielkich urządzeń badawczych takich jak m.in. Wielki Zderzacz Hadronów w (LHC) w CERN czy ogromny europejski laser na wolnych elektronach - European XFEL koło Hamburga.

W czasie rozmów ministrowie poruszyli także kwestię dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej w kontekście kolejnej perspektywy finansowej UE. Podkreślono, że sektor nauki powinien rozwijać się harmonijnie, zarówno w zakresie badań aplikacyjnych, jak i podstawowych. Ministrowie dyskutowali ponadto o potrzebie rozwijania w procesie kształcenia umiejętności praktycznych, które będą miały znaczenie dla kariery i pracy przyszłych absolwentów.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików