Polskie uczelnie promowane w Brazylii

wtorek, 15 marca 2016

W czasie największych targów edukacyjnych w Brazylii zainaugurowana została nowa misja edukacyjna promująca polskie szkolnictwo wyższe. Misja w Brazylii organizowana jest już po raz trzeci w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland.

Kampania Ready, Study, Go! Poland od 2012 r. wspiera umiędzynarodowienie polskich uczelni. W tym roku w organizowanej w jej ramach misji edukacyjnej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na czele z sekretarzem stanu prof. Aleksandrem Bobko, a także przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz polskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.

Polską misję zainaugurowano 2 marca w Rio de Janeiro podczas Salao do Estudante, największych targów edukacyjnych w Brazylii i jednych z największych w Ameryce Południowej. Polskie stoisko na targach w Rio de Janeiro i Kurytybie zorganizowała FRSE wraz z MNiSW. Według organizatorów targi w obu miastach odwiedziło ponad 8000 osób.

Wydarzeniem towarzyszącym targom był warsztat dla polskich uczelni na temat rynku edukacyjnego i współpracy z agentami rekruterskimi z regionu Ameryki Południowej, poprowadzony przez Samira Zaveri, prezesa BMI Media.

Polska delegacja spotkała się z władzami i kadrą naukową czołowych uniwersytetów z Kurytyby i Rio de Janeiro. Studentom z brazylijskich miast zaprezentowano polską ofertę edukacyjną. Słuchacze poznali możliwości jakie program Erasmus+ oferuje krajom partnerskim w obszarze szkolnictwa wyższego. W 2016 roku w ramach programu Erasmus + do Polski przyjedzie 19 osób z Brazylii, w tym zarówno studenci, jak i kadra akademicka. Oprócz środowiska akademickiego, polska delegacja spotkała się też z Polonią brazylijską w Rio de Janeiro i Kurytybie, a także z wiceministrami edukacji oraz nauki, technologii i innowacji. Rozmowy z przedstawicielami brazylijskiego rządu dotyczyły uznawalności wykształcenia i rozszerzenia współpracy w dziedzinie wymiany akademickiej.

Seria spotkań zakończyła się podpisaniem umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, oraz jego brazylijskim odpowiednikiem, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Porozumienie umożliwia tworzenie wspólnych konkursów i finansowanie badań wspólnych.

Tagi: umiędzynarodowienie, Brazylia, targi edukacyjne, Ready, Study, Go! Poland

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików