Polskie uczelnie na targach rekrutacyjnych Studijos na Litwie

środa, 12 lutego 2014

11 polskich uczelni przedstawiło swoją ofertę edukacyjną podczas Międzynarodowych Targów Wiedzy, Edukacji i Kariery STUDIJOS 2014. Spotkanie odbyło się w dniach 6-8 lutego w Wilnie. W uroczystym otwarciu imprezy wzięła udział prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė.

W ramach kampanii READY, STUDY, GO! POLAND wspierającej umiędzynarodowienie polskich uczelni, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji przygotowało stoisko narodowe, na którym zaprezentowało się łącznie jedenaście uczelni polskich: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Akademia Morska w Szczecinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

W środę 5 lutego Ministerstwo we współpracy z Ambasadą RP w Wilnie zorganizowało spotkanie z litewską młodzieżą pochodzenia polskiego. Jego celem było poinformowanie o zasadach podejmowania studiów w Polsce, a także możliwościach skorzystania z programu stypendialnego dla obywateli państw Europy Środkowo-Wschodniej posiadających potwierdzone pochodzenie polskie. W spotkaniu, które odbyło się w wileńskim Domu Kultury Polskiej udział wzięło ponad 100 osób: uczniów polskich szkół średnich oraz studentów i absolwentów Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku.

W drugim dniu targów Ministerstwo przedstawiło informację o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz możliwościach podejmowania i odbywania studiów w Polsce przez obywateli Litwy. Podczas tej samej sesji uczelnie polskie uczestniczące w targach zaprezentowały swoją ofertę, która spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Stoisko narodowe odwiedziło kilkuset gości - głównie osoby zainteresowane podjęciem w Polsce studiów medycznych, ekonomicznych, dziennikarskich, filologicznych czy weterynaryjnych.

Ministerstwo kieruje szczególne podziękowania do Instytutu Polskiego w Wilnie za doskonałą współpracę przy organizacji polskiego stoiska oraz spotkań towarzyszących, jak również do Ambasady RP w Wilnie.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików