Polskie uczelnie coraz popularniejsze za granicą

czwartek, 2 kwietnia 2015

Studenci zagraniczni coraz częściej wybierają polskie szkoły wyższe. W 2014 roku ich liczba wzrosła o ponad 10 tys. osób (z niecałych 36 tys. do ponad 46 tys.). Tym samym współczynnik umiędzynarodowienia polskich uczelni wzrósł z 2,3 do 3,1% – wynika z raportu opublikowanego przez GUS.

Na naszych uczelniach kształcą się obywatele 158 krajów. Największą grupę stanowią Ukraińcy, znaczna jest również liczba Białorusinów, a także Norwegów, Szwedów, Hiszpanów i Turków.

Umiędzynarodowienie uczelni i tym samym włączenie Polski do międzynarodowego obiegu naukowego jest jednym z priorytetów MNiSW. Resort umożliwia Polakom studia i badania naukowe za granicą (m.in. poprzez programy „Studia dla wybitnych” czy „Mobilność plus”), ale też ułatwia cudzoziemcom podjęcie nauki w Polsce (za sprawą „Polskiego Erasmusa dla Ukrainy” czy zmian w ustawie o języku polskim ułatwiających zdobywanie certyfikatów językowych).

W lutym na specjalnie zorganizowanej konferencji zaprezentowane zostały założenia „Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego”. Wśród proponowanych działań znalazło m.in. pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji potwierdzających jakość kształcenia i dostosowanie jego poziomu do najwyższych światowych standardów oraz tworzenie nowych programów studiów w językach obcych prowadzonych we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Istotne jest też włączenie podejmowanych przez uczelnie prac naukowych i dydaktycznych do światowego obiegu a także transfer wiedzy oraz rozwiązań związanych z umiędzynarodowieniem od światowych liderów rynku edukacyjnego.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików