Polskie uczelnie bliżej chińskich studentów

środa, 15 października 2014

Młodzież z Chin chcąca studiować w Polsce ma już dużo łatwiejszy dostęp do informacji na temat polskich uczelni. Na stronie zarządzanej przez Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej zebrane są dane na temat publicznych i niepublicznych uczelni akademickich działających w Polsce.

Pod adresem: http://www.jsj.edu.cn/n1/12042.shtml chińscy studenci mogą znaleźć nazwę uczelni oraz jej adres internetowy. Zestawienie obejmuje wyłącznie szkoły mające uprawnienia do nadawania stopni doktorskich. Na liście znajduje się 107 uczelni, w tym publiczne i niepubliczne.

Coraz szersza promocja polskich uczelni w Chinach to między innymi efekt Drugiego Dialogu Edukacyjnego Chiny – Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w którym udział wzięła podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Daria Lipińska – Nałęcz. Minister uczestniczyła też w otwarciu wydziału polonistyki na Uniwersytecie Guangdong University of Foreign Studies w Kantonie. To pierwsze tego rodzaju studia na południu Chin. Najstarsza polonistyka azjatycka mieści się w Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University, BFSU).  Obecnie w Chinach na uczelniach, w formie regularnych studiów polonistycznych oraz w ramach zajęć w języka polskiego, uczy się go ok. 150 osób.

Polsko-chińska współpraca naukowa realizowana jest w oparciu o Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  a  Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, podpisaną w Pekinie w dniu 13 kwietnia 1995 r. Zapisy Umowy obejmują swoim zakresem:  realizację wspólnych projektów, organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, promowanie bezpośredniej współpracy naukowo-technicznej pomiędzy  instytucjami,  agencjami, szkołami wyższymi, centrami badawczo-rozwojowymi, a także organizację posiedzeń Wspólnej Komisji ds. Współpracy Naukowo-Technicznej,   koordynującej przebieg konkursów bilateralnych. W ramach Programu Wykonawczego przyznawane są środki na finansowanie wymiany osobowej  (podróży i krótkich pobytów). 

Podsekretarz stanu Daria Lipińska-Nałęcz otwarciu wydziału polonistyki na Uniwersytecie Guangdong University of Foreign Studies w Kantonie ( pamiątkowe zdjęcie grupowe)

zobacz pełną galerię

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików