„Polskie Noble” rozdane

środa, 4 grudnia 2013

– Unia Europejska, szukając drogi wyjścia z kryzysu, postawiła na rozwój oparty o badania, innowacyjność i naukę. To ogromna szansa dla polskiej nauki. Wspólnymi siłami musimy wypracować mechanizmy, które pozwolą nam zbudować innowacyjną Polskę – mówiła podczas środowej gali wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Przyznawane od 22 lat Nagrody FNP uważa się za jedne z najpoważniejszych naukowych wyróżnień w Polsce, potocznie nazywane są "polskimi Noblami". Laureatami nagród za 2013 rok zostali profesorowie: Andrzej K. Tarkowski, Sylwester Porowski, Marek Żukowski i Jan Woleński.

– Punkt wyjścia dla polskiej nauki jest teraz znakomity – mówił do naukowców premier Donald Tusk.  – Nasza młodzież jest jedną z najbardziej uzdolnionych w Europie i na świecie, o czym świadczą ogłoszone wczoraj wyniki badań PISA. Mamy też coraz więcej wybitnych naukowców, którzy stali się drogowskazami, liderami w globalnym wyścigu innowacji – dodał.

Premier przypomniał też, że Polska dysponuje infrastrukturą naukowo-badawczą, w którą w ostatnich latach rząd zainwestował ponad 26 mld zł. Dzięki tym nakładom powstało 200 światowej klasy laboratoriów i centrów badawczych, zmodernizowano ponad dwa tysiące kolejnych. W nowej perspektywie finansowej UE około 40 mld zł zostanie przeznaczone na badania naukowe i rozwój przedsiębiorstw opartych na innowacjach. Już wkrótce rusza też największy w historii program finansowania badań naukowych w UE. – Budżet Horyzontu 2020 to blisko 80 mld euro na badania. To od naukowców zależy, ile pieniędzy Polska uzyska z tej gigantycznej puli – mówił premier. Zaznaczył, że polscy naukowcy mogą liczyć na wsparcie rządu w staraniach o unijne pieniądze. – Będziemy się wsłuchiwać się w Państwa rekomendacje, bo wspólnie bierzemy odpowiedzialność za polską naukę – podsumował Donald Tusk.
 
Sylwetki tegorocznych laureatów nagród FNP:  
 
w obszarze nauk o życiu i o Ziemi:
Prof. Andrzej K. Tarkowski z Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za odkrycia wyjaśniające fundamentalne mechanizmy odpowiedzialne za wczesny rozwój zarodków ssaków.
 
w obszarze nauk chemicznych i o materiałach:
Prof. Sylwester Porowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN za opracowanie wysokociśnieniowej metody otrzymywania monokryształu azotku galu.
 
w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich:
Prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego za badania wielofotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania przyczynowości informacyjnej jako zasady fizyki.
 
w obszarze nauk humanistycznych i społecznych:
Prof. Jan Woleński z  Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii.
 
***
 
Nagrody FNP przyznawane są od 1992 r. i otrzymują je wybitni uczeni za osiągnięcia, "które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej". Do Nagrody mogą być zgłoszeni uczeni polscy pracujący w Polsce lub poza granicami kraju pod warunkiem, że utrzymują stałe i żywe, udokumentowane wspólnymi badaniami i publikacjami kontakty naukowe z Polską. Nagrody FNP za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe przyznawane są w czterech obszarach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk o życiu i o Ziemi, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk chemicznych i o materiałach. W gronie laureatów znajduje się już 80 osób. Wysokość nagród przyznawanych już po raz 22. wynosi 200 tys. złotych.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików