Polska obejmuje przewodnictwo Platformy Edukacyjnej w ramach współpracy UE-Azja Centralna

piątek, 26 czerwca 2015

Nowoczesne szkolnictwo wyższe, przekazywanie doświadczeń związanych z organizacją europejskich systemów edukacji oraz wymiana naukowo-studencka – to główne cele, jakie będą realizowane w ramach Platformy Edukacyjnej UE dla Azji Centralnej.

Minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska 25-26 czerwca spotkała się w Rydze ze swoimi europejskimi i azjatyckim odpowiednikami, by rozmawiać o przyszłości nowej inicjatywy promującej współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego oraz zawodowego. – Bez konkurencyjnej innowacyjnej gospodarki Europa nie może rozwijać się szybciej. Jest to powód, dla którego zdecydowaliśmy się budować naszą przyszłość na wiedzy i innowacjach. Jest to także sposób na walkę z bezrobociem osób młodych – przekonywała prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W trakcie prezydencji łotewskiej w 2015 roku prace nad programem Platforma Edukacyjna UE dla Azji Centralnej nabrały tempa. Na ryskiej konferencji z udziałem europejskich i azjatyckich ministrów, Polska przyjęła rolę lidera nowej inicjatywy w zakresie edukacji. Łotwa natomiast została krajem wiodącym w obszarze kształcenia zawodowego. Edukacja jest jednym z sześciu priorytetowych kierunków współpracy krajów UE i Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan). Wpisuje się też w unijną strategię polityki wobec tego regionu, którą koordynuje Petere Burian - Specjalny Przedstawicielem UE dla Azji Centralnej.

– Kraje takie, jak Łotwa i Polska, które stosunkowo niedawno przystąpiły do UE, czerpią z doświadczeń starych krajów członkowskich. Adaptujemy na swoim gruncie pewne rozwiązania, jednak ich całkowicie nie kopiujemy. Teraz chcemy się podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem z krajami Azji Centralnej – mówiła minister Lena Kolarska-Bobińska. Dodała przy tym, że polskie szkolnictwo wyższe i nauka zmieniły się w ciągu ostatnich 25 i poczyniły wielki postęp. – Dzięki reform staliśmy się aktywnym podmiotem działającym w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW) i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), wdrożyliśmy system boloński. Teraz chcemy zbudować nowy wymiar współpracy, dlatego wspieramy proces otwierania się polskich uczelni na cudzoziemców – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska. W ostatnio dyskutowanym „Programie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” resort nauki określili ramy tej współpracy, kładąc nacisk na wymianę studentów, naukowców i nauczycieli akademickich.

Współpraca Polski z krajami Azji Centralnej to szansa nie tylko na zwiększenie rozpoznawalności naszego kraju w regionie, ale też na wzmocnienie pozycji Polski w UE. To także możliwości promowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej polskich uczelni. Wiele z nich, m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, już teraz intensywnie i pomyślnie rozwija współpracę z uczelniami obszaru byłego ZSRR, w tym z krajami Azji Centralnej.

Fotografia przedstawia salę obradową w oddaleniu. Stoły zostały ustawione w czworobok. Na pierwszym planie kwiaty, z tyłu sali flagi państw.

zobacz pełną galerię

Tagi: Platforma Edukacyjna UE dla Azji Centralnej, umiędzynarodowienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików