Polska misja edukacyjna w Brazylii

czwartek, 13 marca 2014

Przedstawiciele 17 uczelni, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, MNiSW oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wezmą udział w polskiej  misji edukacyjnej w Brazylii, która zostanie zorganizowana w dniach 18-25 marca.

W programie delegacji znalazło się przeszło 15 wydarzeń – w tym m.in. spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, warsztaty B2B, prezentacje oraz udział w targach. Polska misja do Brazylii organizowana jest w ramach ministerialnej kampanii „Ready, Study, Go! Poland”, która od 2012 r. wspiera umiędzynarodowienie polskich uczelni.

W skład polskiej delegacji wejdą przedstawiciele uniwersytetów (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach), uczelni technicznych (Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Politechnika Świętokrzyska), uczelni medycznych (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny), uczelni przyrodniczych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), uczelni wojskowych (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych), uczelni niepublicznych (Collegium Civitas) oraz uczelni zawodowych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu).

Polska w październiku ubiegłego roku przystąpiła do brazylijskiego programu stypendialnego „Nauka bez granic” (Ciência sem fronteiras). Program skierowany jest głównie do studentów nauk ścisłych oraz technicznych, medycyny, informatyki i umożliwia najzdolniejszym studentom kształcenie na najlepszych światowych uniwersytetach. Założeniem programu jest utworzenie aż 110 000 stypendiów naukowych do roku 2015 na całym świecie. O stypendia z programu „Nauka bez granic” ubiegać się mogą studenci brazylijscy odnoszący sukcesy w naukowych konkursach bądź mający własny dorobek naukowy. Celem marcowej misji do Brazylii jest zainteresowanie brazylijskich studentów polską ofertą akademicką oraz zachęcenie ich do aplikowania na studia w naszym kraju w ramach programu stypendialnego „Nauka bez granic”.

Program delegacji obejmuje m.in. zorganizowanie „polskiego dnia” na Uniwersytecie w Brasilii (Universidade de Brasilia) Odbędą się też spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Brazylii, Ministerstwa Technologii i innowacyjności, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brazylii, wykładowcami i kierownikami wydziałów Uniwersytu Krajowego w Brasili, brazylijskimi instytucjami: CNPq, CAPES oraz przedstawicielami lokalnej Polonii oraz Delegatury UE.

W ramach wydarzeń, które odbędą się w Kurytybie, przewidywane są m.in. spotkania z władzami i kadrą naukową Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) oraz studentami i pracownikami Katedry języka polskiego na Uniwersytecie Federalnym Parany (Universidade Federal do Paraná), podczas którego zorganizowana zostanie m.in. pierwsza lekcja języka polskiego oraz mini-targi polskich uczelni. Podobne spotkania odbędą się w Rio de Janeiro  

Ponadto w Kurytybie i w Rio de Janeiro polska delegacja będzie promować ofertę polskich uczelni na targach Salão do Estudante, jednych z największych targów edukacyjnych w Brazylii. W targach udział bierze ponad 500 wystawców z 20 krajów, a odwiedza je około 90 000 studentów oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się edukacją. Wysoką frekwencję Salão do Estudante zawdzięcza swojej renomie oraz doskonałej promocji, ponieważ targi są obsługiwane przez najważniejsze brazylijskie media.

Polskie stoisko narodowe w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland” jest organizowane wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Z okazji misji edukacyjnej do Brazylii w tym tygodniu uruchomiona zostanie nowa wersja strony www.go-poland.pl, także w portugalskiej wersji językowej.

W organizację polskiej misji bardzo aktywnie zaangażowały się polskie placówki dyplomatyczne w Brazylii – Ambasada RP w Brasilii i Konsulat Generalny RP w Kurytybie.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików