Polska misja edukacyjna w Brazylii – relacja

poniedziałek, 31 marca 2014

Przedstawiciele 17 uczelni, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, MNiSW oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji uczestniczyli w dniach 18-25 marca w polskiej misji edukacyjnej w Brazylii. Delegacja została zorganizowana w ramach ministerialnej kampanii „Ready, Study, Go! Poland”, która od 2012 r. wspiera umiędzynarodowienie polskich uczelni.

Celem marcowej misji do Brazylii było zainteresowanie brazylijskich studentów polską ofertą akademicką oraz zachęcenie ich do aplikowania na studia w naszym kraju w ramach programu stypendialnego „Nauka bez granic”.

W programie delegacji znalazło się kilkanaście wydarzeń, w tym m.in. spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, warsztaty B2B, prezentacje oraz udział w targach. Szczegółowe relacje z poszczególnych wydarzeń znajdują się w poniższych komunikatach:

- misja edukacyjna w Brazylii – relacja z Brasilii 

- misja edukacyjna w Brazylii – relacja z Kurytyby 

- misja edukacyjna w Brazylii – relacja z Rio de Janeiro

Polska w październiku ubiegłego roku przystąpiła do brazylijskiego programu stypendialnego „Nauka bez granic” (Ciência sem fronteiras). Program skierowany jest głównie do studentów nauk ścisłych oraz technicznych, medycyny, informatyki i umożliwia najzdolniejszym studentom kształcenie na najlepszych światowych uniwersytetach. Założeniem programu jest utworzenie aż 110 000 stypendiów naukowych do roku 2015 na całym świecie. O stypendia z programu „Nauka bez granic” ubiegać się mogą studenci brazylijscy odnoszący sukcesy w naukowych konkursach bądź mający własny dorobek naukowy.

W skład polskiej delegacji weszli przedstawiciele 17 uczelni: uniwersytetów (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach), uczelni technicznych (Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Politechnika Świętokrzyska), uczelni medycznych (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny), uczelni przyrodniczych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), uczelni wojskowych (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych), uczelni niepublicznych (Collegium Civitas) oraz uczelni zawodowych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu).

Z okazji misji edukacyjnej do Brazylii uruchomiona została nowa wersja strony www.go-poland.pl, także w portugalskiej wersji językowej. Również specjalnie z tej okazji została przygotowana ulotka promująca studiowanie w Polsce – wersja portugalska. W ciągu dwóch tygodni funkcjonowania, strona www.go-poland.pl była najczęściej odwiedzana (poza Polską) przez internautów z Brazylii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików