Polscy naukowcy z wizytą w NASA

piątek, 4 kwietnia 2014

O dużym potencjale polskiej nauki w sektorze kosmicznym mówił dr hab. Jacek Guliński podczas wizyty w NASA Ames Reserch Center. Spotkanie było jednym z elementów wizyty polskich naukowców w Dolinie Krzemowej.

AMES to zespól instytutów badawczych, w którego skład wchodzą m.in. NASA Astrobiology Institute, Solar System Exploration and Research Virtual Institute i NASA Aeronautics Research Institute.

Podczas spotkania z wicedyrektorem AMES Lewisem Braxtonem oraz przedstawicielami jednostek badawczych NASA, polscy naukowcy przedstawili dorobek i działalność swoich instytucji. Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, w wystąpieniu na temat dużego potencjału polskiej nauki w sektorze kosmicznym, jako sukcesy wymienił udział polskich instrumentów w wielu misjach kosmicznych ESA i NASA.

Wicedyrektor AMES mówił o uznaniu dla osiągnięć polskich naukowców w sektorze kosmicznym. Wyraził też zainteresowanie nawiązaniem intensywnej współpracy między NASA i polskimi instytutami naukowymi. Obszary, którymi NASA interesuje się najbardziej to: obserwacja Ziemi, budowa małych satelitów, technologie kosmiczne, astrobiologia czy medycyna lotnicza. W ramach planowanych działań polsko-amerykańskich NASA zaproponowała wspólne prowadzenie wideokonferencji, konsultacji oraz wirtualnych warsztatów.

NASA bardzo dobrze ocenia potencjał beneficjentów programu TOP500 Innovators, którzy w instytutach AMES odbywali swoje staże, dlatego podczas rozmów podjęto również temat wymiany studenckiej i doktoranckiej.

***

Celem wizyty w USA polskich naukowców (reprezentujących wiodące instytucje naukowe prowadzące badania z zakresu przestrzeni kosmicznej) było m.in. nawiązanie kontaktów z amerykańskimi badaczami z sektora kosmicznego i podjęcie współpracy przy różnego rodzaju projektach naukowych. Polska delegacja odwiedziła Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Uniwersytet Stanford oraz Północno-Amerykańską Agencję Kosmiczną NASA. Delegacji w Dolinie Krzemowej przewodniczył dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNISW.

W delegacji do Doliny Krzemowej udział wzięli:

  • dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW;
  • prof. Marek Banaszkiewicz, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN;
  • dr hab. Marek Baranowski, dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii;
  • prof. Józef Modelski, dyrektor Instytutu Radioelektroniki, Politechnika Warszawska;
  • prof. Marek Sarna, dyrektor Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN;
  • dr Marcin Szołucha, Wojskowa Akademia Techniczna;
  • prof. Ewa Szuszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński;
  • dr Olaf Truszczyński, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej;
  • prof. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza;
  • prof. Piotr Wolański, Instytut Lotnictwa.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików