Polonia Restituta – rodzina

poniedziałek, 12 marca 2018

W tym roku Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dołączyło do obchodów ze swoim projektem „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

W ramach cyklu odbędzie się dziesięć konferencji naukowych, służących pogłębieniu refleksji nad polską historią i teraźniejszością. Pierwsza konferencja pt. „Polonia Restituta – rodzina” odbyła się w poniedziałek, 12 marca w murach Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pierwsza konferencja o rodzinie

Tematem pierwszego z planowanych spotkań jest  rodzina. Wybór właśnie tego zagadnienia jako inicjującego projekt Polonia Restituta nie jest przypadkowy. –  To rodzina kształtuje pierwsze wzorce moralne, społeczne i kulturowe. W dużej mierze to, kim jesteśmy, zawdzięczamy środowisku domowemu, z którego wyszliśmy – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Inicjująca cykl konferencja poświęcona była rodzinie widzianej w szerokim spektrum jej współczesnych polskich form organizowania się i ich przemian, uwarunkowań społecznych, kulturowych i ekonomicznych, wyzwań i zagrożeń, z którymi przychodzi się jej mierzyć oraz jej funkcji i ról w stosunku do konstytuujących ją osób i społeczeństwa, które współtworzy. Przedmiotem debaty były  możliwe drogi rozwoju współczesnej polskiej rodziny, jej kształtu właściwego, jej dobra wspólnego oraz jakości życia, a także miejsce i funkcja rodziny w państwie i społeczeństwie. 

Kolejne tematy cyklu konferencji

Kolejne konferencje poświęcone będą m.in. tematyce zrównoważonego rozwoju, solidarności społecznej, patriotyzmu, przedsiębiorczości, relacji państwo–Kościół, tożsamości i kulturze. Po warszawskiej konferencji dotyczącej rodziny, poruszane będą również następujące tematy:

  • Praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa
  • Obywatelskość i patriotyzm
  • Wolność, suwerenność i praworządność
  • Ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój
  • Godność i sprawiedliwość społeczna
  • Europa i pojednanie
  • Kultura i tożsamość
  • Państwo – Kościół
  • Osoba ludzka i jej prawa

- Inspirując się historią, która nas napawa uzasadnioną dumą  – musimy zastanowić się nad tym, co tu i teraz, żeby lepiej i mądrzej kształtować naszą przyszłość na następne sto lat. Temu właśnie służy projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” – mówił wicepremier Jarosław Gowin.

Zwieńczeniem dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy kongres w kwietniu 2019 roku, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Historia i przyszłość

Projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” adresowany jest do ludzi nauki, kultury, polityki i przedsiębiorczości, do studentów, środowisk rządowych, samorządowych  i organizacji pozarządowych, a także do osób zajmujących się edukacją. Organizatorami projektu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, zaś koordynatorem merytorycznym Akademia Ignatianum w Krakowie. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objął Prezydent RP Andrzej Duda. Celem organizatorów jest, by obchodząc 100-lecie odzyskania niepodległości, nie tylko świętować i wspominać wielką historię, ale wypracować również konstruktywne koncepcje z myślą o nadchodzących dekadach.

Więcej informacji na stronie www.polonia-restituta.pl.

Tagi: Polonia Restituta

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików