Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski

poniedziałek, 10 lutego 2014

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, wziął udział w międzynarodowej konferencji gospodarczej na wysokim szczeblu poświęconej polityce przemysłowej. Spotkanie objęte honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyło się 6-7 lutego w Krakowie.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego był uczestnikiem m.in. debaty plenarnej „Jak przemysł europejski może sprostać globalnym wyzwaniom? Innowacje szansą na cywilizacyjny skok Europy."

W konferencji „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski" wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele rządów krajów Trójkąta Weimarskiego, Parlamentu i Komisji Europejskiej, a także osoby odpowiadające za strategie firm reprezentujących główne gałęzie przemysłu Polski, Niemiec i Francji. Sesje plenarne, które odbyły się podczas konferencji dotyczyły m.in. infrastruktury, komunikacji i technologii mobilnej w UE, energetyki, innowacji, optymalnego rodzaju współpracy w dziedzinie aeronautyki i przemysłu obronnego. Wśród kilkuset biorących w nich udział gości byli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu gospodarczego, administracji państwowej i samorządowej krajów Trójkąta Weimarskiego, eksperci, naukowcy i media.

Spotkanie organizowano z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu ambasad Francji i Niemiec, polskiego Ministerstwa Gospodarki, a także organizacji gospodarczych Konfederacja Lewiatan z Polski, niemieckiego BDI oraz francuskiego MEDEF.

Więcej informacji

http://www.wnp.pl/konferencje/2172.html

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików