Politechnika Krakowska rozpoczęła rok akademicki

poniedziałek, 7 października 2013

„Przedsiębiorczość uczelni w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej” była tematem wystąpienia dr. hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w MNiSW, podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej.

- „Uczelnia wychodząc naprzeciw zagrożeniom tym zewnętrznym i wewnętrznym musi zachować się bardzo przedsiębiorczo – ciąć koszty, maksymalizować przychody, zaktualizować swoją strategię oraz usprawnić zarządzanie: ludźmi, infrastrukturą, finansami i własnością intelektualną” - powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Podczas spotkania wręczono Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela oraz Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery.

Politechnika Krakowska od prawie 70.lat kształci kadry inżynierskie. Na 7 wydziałach oferuje 25 kierunków studiów I i II stopnia. W roku akademickim 2012/2013 aż 9 z nich było kierunkami zamawianymi. Dzięki umowom dwustronnym oraz programowi „Erasmus” prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z uniwersytetami w 47 krajach na świecie.

- Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świadczyć fakt, że wśród wszystkich polskich szkół wyższych Politechnika Krakowska zajęła pierwsze miejsce w rankingu pracodawców w 2008 r. - informuje na stronie internetowej uczelni prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej. Dodaje, że jest to zasługa absolwentów, ale też dowód na to, że oferowane przez uczelnię kierunki są atrakcyjne i adekwatne do potrzeb rynku pracy.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików