Polish Studies na stałe w Cambridge

piątek, 29 września 2017

28 września Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge oficjalnie rozpoczęły strategiczną współpracę. Studia polonoznawcze na stałe znajdą się w programie nauczania brytyjskiej uczelni – to efekt porozumienia zawartego pomiędzy uczelniami we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na ten cel 15,5 mln złotych.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą

Środki przyznane przez MNiSW zapewnią utrzymanie oraz dalszy rozwój Polish Studies, poszerzenie oferty programowej i rozwój współpracy naukowej, w tym wspólnych projektów badawczych i konferencji.

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że przedsięwzięcie stanowi ważny czynnik pozytywnego kształtowania wizerunku Polski i polskiej nauki za granicą: – Wiedza o polskiej kulturze, języku i historii pozwoli studentom zrozumieć pozycję Polski w Europie jako kraju z liczącym się potencjałem naukowym i ekonomicznym.

Najlepszy program studiów wg University Subject Tables

Pilotażowe studia polskie na Uniwersytecie Cambridge zostały uruchomione w 2014 r., dzięki inicjatywie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownikiem Polish Studies został dr Stanley Bill, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach dotyczących XX-wiecznej kultury polskiej i literatury. Poza wykładami, studenci mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach otwartych, debatach, konferencjach czy pokazach filmowych, promujących polską kulturę.

Program studiów polskich w 2016 roku został uznany za najlepszy według rankingu University Subject Tables.

Gwarancja stabilności istnienia katedry polskiej w Cambridge

14 lipca tego roku UW podpisał umowę z CU, na mocy której 15 mln zł ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do UW powierzono University of Cambridge. Przekazane środki pozwolą na stworzenie w CU kapitału żelaznego (a więc w założeniu „na wieczność”). Będą tym samym gwarancją stabilności istnienia katedry polskiej w Cambridge.

Umiędzynarodowienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

MNiSW liczy, że dzięki tej inicjatywie, stanowiącej silny akord wśród działań ukierunkowanych na umiędzynarodowienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, zostaną mocniej zacieśnione więzi pomiędzy University of Cambridge – a więc uczelnią ze ścisłej światowej czołówki w rankingu szanghajskim – a Uniwersytetem Warszawskim, który ostatnio znacząco awansował w tym zestawieniu.

Zintensyfikowana wymiana badawcza i akademicka są szansą na powstanie wspólnych projektów i zdobycie europejskich grantów. Dzięki tej współpracy polscy naukowcy będą mieli większe szanse zaprezentować swój potencjał i pomysły badawcze na arenie międzynarodowej.

Ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prace nad przygotowaniem umowy koordynował Departament Nauki. 

  • Tagi: Jarosław Gowin, umiędzynarodowienie

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików