Polish Scientific Networks: Science and Business – zapisz się już dziś!

wtorek, 15 marca 2016

Nauka i biznes to temat II edycji Polish Scientific Networks – konferencji, podczas której spotkają się polscy naukowcy pracujący w kraju i za granicą. Tegoroczne PSN odbędzie się we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Wydarzenie skierowane jest do naukowców zainteresowanych zastosowaniem wyników badań w praktyce i do firm, które chcą wykorzystać innowacje w swojej działalności. Celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji badań naukowców oraz nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowców i biznesu.

Sesje wykładowe PSN będą zatem dotyczyć nie tylko nowoczesnych technologii, w tym technologii IT i biomedycznych, ale także innowacji społecznych. Dodatkowo będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych na temat rozwoju innowacyjnego przemysłu w Polsce, dobrych praktyk we współpracy nauki z biznesem, czy roli badań naukowych w rozwiazywaniu problemów społecznych i cywilizacyjnych.

PSN rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 2 lipca. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Oprócz tego osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 29 kwietnia. Organizatorzy wybiorą 16 najciekawszych wystąpień i 80 plakatów.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Tagi: Polish Scientific Networks

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików