Piętnastu młodych naukowców z nagrodami „Polityki”

poniedziałek, 21 października 2013

Młodzi polscy naukowcy to reprezentacja narodowa, z której możemy być naprawdę dumni – podkreślała minister nauki prof. Barbara Kudrycka podczas uroczystości wręczenia nagród naukowych „Polityki”.

Tygodnik od 2001 roku wyróżnia i promuje najbardziej utalentowanych badaczy młodego pokolenia. W niedzielę stypendia i wyróżnienia odebrało 15 naukowców, reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu.
Dziękuję redakcji, kapitule oraz sponsorom konkursu za to, że jesteście nie tylko wiernymi kibicami naszych młodych naukowców, ale też ich mecenasami – mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Przypomniała, że rząd w ciągu ostatnich sześciu lat – wzorem m.in. USA, Japonii czy Szwecji, ale też Europejskiej Rady Badań - konsekwentnie budował system wsparcia dla naukowców, rozpoczynających karierę. – Dziś Narodowe Centrum Nauki przeznacza aż 30 proc. swojego budżetu dla młodych badaczy, tylko w 2012 r. uzyskali oni granty o wartości 290 mln zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało już 120 mln zł na projekty wdrożeniowe młodych naukowców. Zwiększyliśmy także liczbę stypendiów ministra dla młodych naukowców, jeszcze w 2007 r. było ich zaledwie 10 rocznie, obecnie około 150 – wyliczała prof. Kudrycka. Rozwojowi karier młodych naukowców służy też krótszy, przejrzysty tryb awansu naukowego, wprowadzony zakaz nepotyzmu w instytucjach naukowych, otwarte konkursy na stanowiskach w uczelniach czy powołanie Rady Młodych Naukowców.

Minister nauki w swoim wystąpieniu nawiązała też do trwającej w ostatnich tygodniach publicznej dyskusji o społecznej odpowiedzialności naukowców: – Dziś nauka w Polsce zaczyna być coraz bardziej wymagająca i dzięki temu nie pozwala narzucić sobie nieracjonalności. Nauka jest najwyższą miarą, złotym standardem racjonalnego myślenia i tylko kraje, w których nauka ma należyte miejsce, skutecznie mogą obronić się przed uwodzicielskimi mitami i szamanami rozmaitej maści – podkreśliła prof. Kudrycka.

W kategorii nauk humanistycznych nagrodę zdobył dr Mateusz Hohol z Katedry Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za badania nad właściwościami ludzkiego umysłu, m.in. mózgowym podłożem rozwiązywania dylematów moralnych.

W naukach społecznych nagrodzono dr Katarzynę Growiec ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autorkę badań nad więziami rodzinnymi i społecznymi.
W dziedzinie nauk o życiu kapituła nagrodziła dr Magdalenę Król (SGGW) za pionierskie badania nad otoczeniem komórek rakowych.

W naukach ścisłych nagrodę uzyskał dr Jan Paczesny z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, autora badań nad nanomateriałami funkcjonalnymi. Jest on jednocześnie stypendystą programu Top 500 Innovators, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr hab. Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie otrzymał nagrodę w kategorii nauk technicznych. Jest informatykiem, a swoje badania poświęcił algorytmicznym aspektom zbiorowego podejmowania decyzji, prowadzi m.in. badania nad najbardziej efektywnymi systemami wyborczymi. – Pięć lat temu, po uzyskanym doktoracie,  wróciłem ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Wiele razy słyszałem pytanie, czy było warto. Zawsze odpowiadam: warto – podkreślał, odbierając nagrodę.

Finalistami konkursu zostali ponadto: dr Grzegorz Ochała z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Eliza Kącka z Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku na Uniwersytecie Warszawskim, dr Piotr Sorokowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr. hab. Łukasz Delong ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Paulina Święcicka z Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Renata Szymańska z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin na UJ, dr Anna Grochot-Przęczek z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, dr Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Jakub Mielczarek z Zakładu Teorii Układów Złożonych Instytutu fizyki UJ, dr hab. Maciej Boguń z Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej na Politechnice Łódzkiej.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików