Pierwszy krok do powstania programu „Studia dla wybitnych”

piątek, 12 czerwca 2015

Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Dziś prezydent RP podpisał ustawę, która ma umożliwić realizację programu „Studia dla wybitnych”. Startujący w 2016 roku program to pierwszy publiczny projekt finansowania całości studiów za granicą.

Ustawa umożliwi stworzenie podstawy prawnej do finansowania studiów na najlepszych uczelniach na świecie. Nowe prawo wprowadza zmiany w dwóch ustawach – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program ma ruszyć w 2016 r., tak by umożliwić pokrycie kosztów studentom rozpoczynającym naukę w roku akademickim 2016/2017. Z programu będą mogli skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Jednym z warunków otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię.

Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Zestawienie uczelni ma być przygotowywane zgodnie z Akademickim Rankingiem Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim. Na liście ma znaleźć się pierwszych 15 uniwersytetów z rankingu ogólnego, a także  uczelnie z rankingów dziedzinowych.

Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uczestnicy programu będą zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia w dwóch przypadkach. W ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwent musi odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 5 lat. W drugim przypadku wystarczy, że ukończy studia doktoranckie w Polsce.

Program „Studia dla wybitnych” powstał również z myślą o przyszłości polskiej nauki i gospodarki. Stypendyści programu będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w Polsce i tym samym przyczynić się do rozwoju krajowej nauki, a także zwiększenia innowacyjności w polskiej gospodarce.

W 2016 roku na „Studia dla wybitnych” ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł. Do 2025 roku rząd wyda na program 336 mln zł.

Tagi: Studia dla wybitnych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików