Pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców za nami

czwartek, 5 kwietnia 2018

Dr hab. inż. Michał Niezabitowski z Politechniki Śląskiej został wybrany na przewodniczącego VI kadencji Rady Młodych Naukowców (RMN). W inauguracyjnym posiedzeniu zespołu wziął udział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Rada dokonała wyboru swoich władz. Przewodniczącym został dr hab. inż. Michał Niezabitowski z Politechniki Śląskiej, zaś wiceprzewodniczącymi: dr Justyna Możejko-Ciesielska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr Diana Dajnowicz-Piesiecka z Uniwersytetu w Białymstoku.

Podczas spotkania rozmawiano o pracach nad Konstytucją dla Nauki, ustawą reformującą szkolnictwo wyższe i naukę. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że głos Rady Młodych Naukowców w dyskusji nad wdrożeniem założeń reformy będzie szczególnie cenny. I zaprosił ich do włączenia się w prace nad ustawą.

Rada Młodych Naukowców to gremium doradcze ministra nauki i szkolnictwa wyższego, które promuje rozwiązania wspierające rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. Członkiem rady może zostać osoba, która posiada znaczne osiągnięcia naukowe, ale nie ukończyła 35. roku życia.

Tagi: Rada Młodych Naukowców

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików