Pięć wybitnych badaczek otrzymało stypendia z rąk minister nauki

piątek, 28 listopada 2014

Laureatkami 14. edycji programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” zostały: dr Iwona Ciechomska, dr Joanna Kozieł, dr Elżbieta Nowak, mgr Aleksandra Markiewicz i mgr Marta Zielińska. Nagrody wręczyła im dziś minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska, która objęła patronat nad konkursem.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ufundowało też specjalną nagrodę dla wybitnych kobiet-naukowców – sfinansowanie kosztów wyjazdu na zagraniczną konferencję naukową.

– Kobiety ciągle trafiają na szklany sufit w wyborze na stanowiska kierownicze. Widać to nie tylko w polityce i gospodarce, ale też w nauce. Tylko 13% rektorów w Polsce to kobiety. Tam gdzie liczy się wiedza, kobiety radzą sobie coraz lepiej. Tam gdzie liczy się też władza, jest jeszcze wiele do zrobienia – mówiła minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Zwyciężczynie programu zostały wybrane spośród ponad 100 kandydatek przez jury złożone z wybitnych naukowców pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. Laureatki otrzymały stypendia habilitacyjne w wysokości 32.000 zł, oraz doktoranckie w wysokości 27.000 zł.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się dziś w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Obok minister nauki wzięli w niej udział m. in. Wioletta Rosołowska, prezes L'Oréal Polska oraz prof. Andrzej Rottermund, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Podczas oficjalnej gali przedstawione zostały także wyniki Międzynarodowego raportu o statusie kobiet w nauce, zrealizowanego przez Fundację L’Oréal i Boston Consulting Group, wskazujące, że to stereotypy sprawiają, że młode kobiety nie wybierają  kariery naukowej.

Stypendystki programu DLA KOBIET I NAUKI we współpracy  między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


STYPENDIA HABILITACYJNE

Laureatka 14. edycji programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” - dr Iwona Ciechomska - zobacz film

DR IWONA CIECHOMSKA z Pracowni Neurobiologii Molekularnej, Centrum Neurobiologii Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Temat pracy: Rola autofagii w komórkach nowotworowych.

Laureatka 14. edycji programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” - dr Joanna Kozieł - zobacz film

DR JOANNA KOZIEŁ z Zakładu Biochemii Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Temat pracy: Analiza molekularna odziaływań patogennych bakterii na układ immunologiczny.

Laureatka 14. edycji programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” - dr Elżbieta Nowak - zobacz film

DR ELŻBIETA NOWAK z Pracowni Struktury Białka Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Temat pracy: Badania strukturalne i biochemiczne białek biorących udział w procesie naprawy DNA i odwrotnej transkrypcji.

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Laureatka 14. edycji programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” - mgr Aleksandra Markiewicz - zobacz film

ALEKSANDRA MARKIEWICZ z Zakładu Biologii Komórki Katedry Biotechnologii Medycznej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Temat pracy: Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi. Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. n. med. Jacek Bigda, promotor pomocniczy: dr Anna Żaczek.

Laureatka 14. edycji programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” - mgr Marta Zielińska - zobacz film

MARTA ZIELIŃSKA z Zakładu Biochemii Międzywydziałowej Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Temat pracy: Endogenny układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne cele farmakologiczne dla terapeutyków działających w układzie pokarmowym. Promotor rozprawy doktorskiej:
dr hab. n. med. Jakub Fichna.


L’Oréal Polska przyznaje stypendia naukowe od 14 lat i co roku wyłania spośród polskich badaczek młode talenty. Partnerem konkursu od samego początku jest Polski Komitet ds. UNESCO, a od zeszłego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do tej pory wyróżniono 65 badaczek, a w tym roku dołączyło do nich pięć kolejnych laureatek.

Ideą programu Dla kobiet i Nauki jest wspieranie kobiet podejmujących pracę naukową, promowanie ich osiągnięć, zachęcanie kolejnych pokoleń kobiet do wybierania ścieżki naukowej oraz popularyzacja osiągnięć z zakresu nauk o życiu.

Do konkursu przystąpić mogą doktorantki, które nie ukończyły 35 roku życia i habilitantki w wieku do 45 lat. Członkowie jury oceniają dorobek naukowy kandydatek oraz potencjał aplikacyjny podejmowanych przez nie badań. Realizują one projekty badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii czy biologii.

Polski program Dla Kobiet i Nauki był pierwszą lokalną edycją konkursu For Women in Science i stał się wzorem dla innych krajów przy tworzeniu rodzimych edycji.

Women in science - laureatki 2014

zobacz pełną galerię

Tagi: Women in Science

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików