Perspektywy rozwoju polskiej humanistyki – spotkanie w MNiSW

wtorek, 2 lutego 2016

Znaczenie, problemy i potrzeby polskiej humanistyki – to temat wczorajszego spotkania zorganizowanego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W debacie obok przedstawicieli resortu wzięli udział ludzie nauki reprezentujący organizacje lub uczelnie. – Humanistyka to jeden z pięciu priorytetów ministerstwa – rozpoczął spotkanie minister Aleksander Bobko.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Włodzimierz Bolecki, dr hab. Aneta Pieniądz z Obywateli Nauki, przewodniczący rady NCN prof. Michał Karoński, Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.

Prof. Bobko zwrócił uwagę na to, że humanistyka jest istotnym elementem nie tylko tworzenia kulturowej tożsamości, lecz także nowoczesnego społeczeństw i gospodarki. Wspólnie z prof. Boleckim zwrócili uwagę na znaczenie humanistyki w zwiększaniu innowacyjności. – Bez dobrej humanistyki, bez namysłu humanistycznego, wynalazczość, ta innowacyjność jest mało możliwa i dużo słabsza – mówił sekretarz stanu w MNiSW.

Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej opowiedział o rozmowach z Ministerstwem Rozwoju na temat uwzględnienia humanistyki i nauk społecznych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wpisanie na listę programów wykorzystujących potencjał badań humanistycznych pozwoliłyby na zdobycie dodatkowego finansowania dla polskich badaczy. Oprócz Ministerstwa Rozwoju MNiSW prowadzi również rozmowy na temat humanistyki z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Andrzej Kurkiewicz z Departamentu i Rozwoju MNiSW podkreślił, że w nowej unijnej perspektywie, która potrwa do roku 2020, większy nacisk położono na elementy kształcenia humanistycznego. Program kierunków zamawianych został zastąpiony Programem Rozwoju Kompetencji. Ten oraz inne przedsięwzięcia w ramach PO WER nastawione są na wykorzystanie potencjału nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków humanistycznych.

Istotnym tematem było również finansowanie badań humanistycznych oraz zastosowanie systemu grantowego w rozwoju poszczególnych dyscyplin. Uczestnicy debaty zastanawiali się m.in. nad kształtem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wśród pomysłów pojawiło się np. przekształcenie NPRH w samodzielną agencję nadzorującą badania humanistyczne lub przeniesienie modułu Rozwój do NCN. W ten sposób z NPRH dofinansowywane byłyby przede wszystkim granty związane z tradycją i dziedzictwem narodowym.

Zaproszeni goście zwrócili również zgodnie uwagę na konieczność dostosowania systemu grantowego do specyfiki nauk humanistycznych i społecznych. Jedną z propozycji było m.in. wprowadzenie „małych grantów”, które umożliwiłyby prowadzenie przeprowadzanie kwerend lub prowadzenie mniej zaawansowanych technologicznie badań. Naukowcy podkreślili także konieczność stworzenia humanistycznej biblioteki oraz sprawnego, cyfrowego zbioru dokumentów oraz pozycji naukowych.

  • Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NPRH

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików