Ogłoszenie wyników konkursu na milion na najlepsze programy studiów

środa, 21 listopada 2012

62 miliony złotych trafi do wydziałów i uczelni, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania i współpracy z przedsiębiorcami udoskonaliły swoje programy studiów.

- Konkurs pokazał, że nasze uczelnie potrafią uczyć nowocześnie i reagują na wyzwania, jakie stawia przed nimi rozwijająca się wiedza oraz rynki pracy – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - Przybywa uczelni, które budują dobre relacje z przedsiębiorcami i przybywa firm, które znajdują w uczelniach wartościowych partnerów. Korzystają na tym studenci, gdyż poza nowoczesną wiedzą, zdobywają w trakcie studiów kompetencje i praktyczne umiejętności, które ułatwią im w przyszłości zawodowy start. Spotkania ze znakomitymi praktykami są też dla studentów inspiracją, wyzwalają przedsiębiorczość i nieszablonowe myślenie – dodaje minister.

W konkursie nagrodzono 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Wśród nich znalazło się 9 uczelni niepublicznych.

Najlepiej w konkursie wypadły: Uniwersytet Jagielloński (5 nagrodzonych kierunków) oraz Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza (po cztery nagrodzone kierunki studiów).

- Warto docenić starania wszystkich uczelni, które zgłosiły się do konkursu. Kreatywność w udoskonalaniu programów studiów była imponująca – podkreśla prof. Kudrycka. - Połowa prac dyplomowych studentów automatyki i robotyki Politechniki Łódzkiej dotyczy problemów, z którymi zetknęli się podczas praktyk w przemyśle. Studenci kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą blogi i fotoblogi, uczestniczą w warsztatach kreatywnego pisania. Studenci nawigacji Akademii Morskiej w Szczecinie ćwiczą na symulatorach i odbywają obowiązkowe roczne praktyki morskie. A studenci technologii żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim uczą się o alergenach pokarmowych, które trapią coraz szerszą grupę konsumentów – wylicza minister.

Zwycięskie wydziały będą mogły przeznaczyć otrzymany w ramach dotacji podmiotowej 1 mln zł na doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich.

Zgłoszone w konkursie wnioski oceniał powołany przez minister nauki
i szkolnictwa wyższego zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Marciniaka.

- Analiza wniosków dała nam wiele satysfakcji i upewniła nas w tym, że oddanie kształcenia w autonomiczne władanie uczelni było dobrym posunięciem. Znakomitych pomysłów było wiele, wielu rozwiązań nie wymyśliłby nawet najlepszy ewaluator. Świadczy to unikalnym dorobku wydziałów i potwierdza, że Krajowe Ramy Kwalifikacji są dla uczelni dużą szansą – mówił po ogłoszeniu wyników prof. Zbigniew Marciniak.

ZWYCIĘSKIE KIERUNKI STUDIÓW

Wśród zwycięzców znajdują się:

 • 24 kierunki z dziedziny nauk technicznych,
 • 14 kierunków z dziedziny nauk społecznych,
 • 9 kierunków z dziedziny nauk humanistycznych,
 • 6 kierunków z dziedziny nauk ścisłych,
 • 3 kierunki z dziedziny nauk przyrodniczych
 • 3 kierunki z dziedziny nauk rolnych,
 • 2 kierunki z dziedziny nauk medycznych,
 • 1 kierunek z dziedziny sztuk plastycznych.

ZWYCIĘSKIE UCZELNIE:

Politechniki:

 • Politechnika Warszawska – 4 kierunki
 • Akademia Górniczo-Hutnicza  - 4 kierunki
 • Politechnika Łódzka – 3 kierunki
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – 2 kierunki
 • Politechnika Poznańska – 2 kierunki
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – 2 kierunki
 • Politechnika Białostocka – 2 kierunki
 • Politechnika Gdańska – 1 kierunek
 • Politechnika Śląska – 1 kierunek

Uniwersytety:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 5 kierunków
 • Uniwersytet Warszawski – 3 kierunki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 3 kierunki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2 kierunki
 • Uniwersytet Gdański – 2 kierunki
 • Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny – 1 kierunek
 • Uniwersytet Wrocławski – 1 kierunek
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 1 kierunek

Uniwersytety branżowe:

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy – 2 kierunki
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 1 kierunek
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 1 kierunek
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 1 kierunek
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 1 kierunek
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 1 kierunek
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – 1 kierunek
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – 1 kierunek
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki – 1 kierunek
 • Akademia Morska w Szczecinie – 1 kierunek

Uczelnie niepubliczne:

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – 2 kierunki
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – 2 kierunki
 • Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku – 1 kierunek
 • Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej – 1 kierunek
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – 1 kierunek
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – 1 kierunek
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – 1 kierunek
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – 1 kierunek
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – 1 kierunek

Państwowe wyższe szkoły zawodowe:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – 1 kierunek


 • Brak tagów

  Pobierz darmowe oprogramowanie
  do przeglądania plików