Od 2015 roku nowy system finansowania jednostek naukowych

środa, 3 września 2014

– Musimy poprawić jakość polskiej nauki. W 2015 roku wprowadzimy nowy system finansowania jednostek naukowych, by premiować najlepszych – zapowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska Bobińska.

Wszystkie publiczne instytucje w Polsce, które prowadzą badania naukowe – instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze czy wydziały uczelni – otrzymują z budżetu państwa tzw. dotację statutową.

Podstawą jej wyliczania jest wysokość dofinansowania z budżetu państwa z poprzedniego roku. I ten system obowiązuje od wielu lat. W 2014 roku ta „stała przeniesienia” wynosiła średnio 77 proc. dotacji dla jednostek naukowych, jednak w niektórych przypadkach było to nawet 90 proc. dofinansowania z ubiegłego roku.

– Nauka polska zmienia się, ale system finansowania jednostek naukowych nie nadążał za tymi zmianami. Oparty na zaszłościach historycznych spowodował, że niektóre bardzo dobre jednostki, które wybiły się,  dostawały mniej pieniędzy, niż te dużo słabsze. Chcemy więc znieść stałą przeniesienia i bardzo mocno powiązać wysokość przyznawanych z budżetu państwa dotacji z jakością pracy jednostek naukowych – podkreśla prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Nowy system finansowania będzie premiował najlepszych. Tylko tak państwo będzie w rzeczywisty sposób stymulowało poprawę jakości nauki w Polsce – dodaje.

Nowy system finansowania nauki zacznie obowiązywać już od przyszłego roku. Zniknie stała przeniesienia. Podstawą do naliczania dotacji będzie kategoria naukowa obrazująca potencjał jednostki i jakość prowadzonych przez nią badań.

Takiej wnikliwej oceny co cztery lata dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych złożony z wybitnych naukowców. Najlepszym instytucjom naukowym przyznaje kategorie „A+” lub „A”, dobre otrzymują kategorię „B”, najsłabsze kategorię „C”.

– Oparcie systemu finansowania na tej ocenie spowoduje, że radykalnie wzrośnie jej znaczenie. Wysokość dotacji będzie premiowała rzeczywiste osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych. To ogromna zmiana całej filozofii finansowania nauki w Polsce – podkreśla minister Kolarska-Bobińska.

Na największą premię finansową mogą liczyć elitarne jednostki badawcze z kategorią „A+” – jest ich teraz w Polsce 37.

W związku z tym trwają prace nad udoskonaleniem, dostosowaniem do nowych wyzwań zasad oceny (parametryzacji) jednostek. Prowadzi je Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. – Zwiększy się w tej ocenie znaczenie międzynarodowych grantów badawczych, zwłaszcza tych uzyskiwanych z największego europejskiego programu naukowego Horyzont 2020 – zaznacza prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Zmiany zostaną skonsultowane ze środowiskiem naukowym.

Nowy system w finansowania nauki będzie wprowadzany stopniowo.

W okresie przejściowym – do 2017 roku  wprowadzone zostaną maksymalne progi, o jakie może się zmniejszyć lub zwiększyć dotacja dla jednostki naukowej.

Grafika ilustrująca zmiany w finansowaniu badań naukowych w 2015 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików