OCEAN danych

piątek, 30 maja 2014

Profesor Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w MNiSW, wziął udział w konferencji inaugurującej projekt Centrum Kompetencji OCEAN – Otwarte Centrum Danych i ich Analiz. Nowy ośrodek obliczeniowo-projektowy będzie częścią Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Inwestycja otrzymała 68 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Innowacyjna Gospodarka. Nowoczesny ośrodek przetwarzania i analizy wielkoskalowych danych ma być szansą na sprostanie wyzwaniom współczesnego świata i dokonanie przełomu w wielu dziedzinach nauki. OCEAN to także laboratoria sprzętowe przeznaczone do montażu i wdrażania innowacyjnych pilotażowych systemów informatycznych. Centrum umożliwi realizację obliczeń wielkoskalowych, np. związanych z precyzyjnymi prognozami pogody. Będzie miejscem pracy dla wykwalifikowanych informatyków i reprezentantów różnych dziedzin nauki: od matematyki po socjologię.

– Jestem przekonany, że Centrum Kompetencji OCEAN – Otwarte Centrum Danych i ich Analiz przysłuży się nie tylko samej nauce, ale będzie to też inwestycja wnosząca istotny wkład w poprawę jakości życia w wielu obszarach – powiedział wiceminister Włodzisław Duch.

W spotkaniu wzięli także udział m.in. dyrektor ICM prof. dr hab. Marek Niezgódka, wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel, przedstawiciel NCBiR i prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, dyrektor ACK Cyfronet i przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików