Obchody 650-lecia UJ z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego

sobota, 10 maja 2014

Uniwersytet Jagielloński, najstarsza polska uczelnia, świętuje 650-lecie istnienia. W sobotnim jubileuszowym posiedzeniu Senatu UJ wzięli udział prezydent RP Bronisław Komorowski i minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

– Jubileuszowe obchody Uniwersytetu Jagiellońskiego są świętem całej polskiej nauki. Powstanie Uniwersytetu Jagiellońskiego wiąże się z początkami szkolnictwa wyższego w Polsce. A 650-letnia historia uniwersytetu to tak naprawdę historia całego polskiego szkolnictwa wyższego. Jestem dumna i szczęśliwa, że mogę być razem z Państwem w Krakowie – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister nauki podkreślała na dzisiejszych krakowskich uroczystościach, że Uniwersytet Jagielloński od początku swego istnienia należał do ważnych europejskich ośrodków naukowych i jest mocno osadzony w tradycji. Nie zapomina przy tym o przyszłości: – Dziś ważnym zadaniem uczelni jest nie tylko kształcenie na wysokim poziomie i prowadzenie dobrej jakości badań naukowych, ale też rozbudzanie społecznej kreatywności, innowacyjności, chęci współpracy na różnych poziomach. Współczesna uczelnia musi brać aktywny udział w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w kształtowaniu światłych obywateli. Bogate tradycje uniwersyteckie są zobowiązaniem do pielęgnowania nie tylko silnych więzi akademickich, ale też do budowania więzi ze społeczeństwem.

Na obchody 650-lecia UJ zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich i polskich uczelni. W uroczystym posiedzeniu Senatu UJ uczestniczył przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, który otrzymał złoty medal „Plus Ratio Quam Vis” („Więcej znaczy rozum niż siła”).

Doktoraty honoris causa UJ otrzymali podczas sobotniego posiedzenia Senatu: laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1988 r. prof. Robert Huber oraz profesor nauk ekonomicznych, teoretyk zarządzania Witold Kieżun.

***
Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w Europie - został założony w 1364 r. Sobotnie uroczystości rozpoczną się od złożenia kwiatów na grobach fundatora uczelni króla Kazimierza Wielkiego i odnowicieli Akademii Krakowskiej króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi.

Adres okolicznościowy minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Więcej informacji na: http://www.650.uj.edu.pl/ oraz http://www.uj.edu.pl/

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików