O współpracy nauki z biznesem na XII Forum Inżynierskim

wtorek, 3 czerwca 2014

W Poznaniu odbyło się XII Forum Inżynierskie. Podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guliński był gościem honorowym spotkania i rozmawiał z jego uczestnikami na temat innowacji w budowie mostów.

Debatę zorganizowała podczas targów „Innowacje – Technologie – Maszyny" Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna we współpracy m.in. z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

– Dziś dyskutujemy o mostach. Chciałbym dołączyć do tego zagadnienia mosty porozumienia „nauka-gospodarka", także wspierane przez Zarząd MTP oraz Naczelną Organizację Techniczną – powiedział dr hab. Jacek Guliński. – Od tych „mostów" zależy zdolność absorpcji funduszy strukturalnych przez naukę i gospodarkę – dodał wiceminister.

Na przykładzie budownictwa mostowego zaprezentowano ciekawe formy współpracy jednostek naukowo-badawczych (uczelni technicznych, instytutów badawczych) z przedsiębiorstwami. Uczestnicy debaty – przedstawiciele administracji państwowej, uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorcy – omówili możliwości wykorzystania środków unijnych na badania stosowane i prace rozwojowe służące innowacjom, a także na inwestycje w perspektywie finansowej 2014-2020. Częścią spotkania była dyskusja pt. „Inżynier budownictwa – innowatorem".

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików