O SYNAT na Uniwersytecie Warszawskim

środa, 25 czerwca 2014

- Chcemy promować jakość badań naukowych, poprawić widoczność polskiej nauki. Potrzebna jest do tego integracja informacji z wielu źródeł, a SYNAT to pierwszy krok w tym kierunku – mówił prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w MNiSW, otwierając konferencję podsumowującą realizację projektu SYNAT. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem projektu było utworzenie platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa opartego na wiedzy. Dzięki przedsięwzięciu powstały rozwiązania, które mogą być wykorzystane do ułatwienia prowadzenia badań i ich prezentacji. Podczas konferencji zaprezentowano rozwiązania do tworzenia baz wiedzy wykorzystujące technologie analizy języka naturalnego dla zbiorów tekstowych i multimedialnych. Przedstawiono też wyniki badań przeprowadzonych przez partnerów projektu. Wśród nich m.in. portal komunikacji naukowej „Infona” stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Umożliwia on dostęp do różnorodnych zasobów naukowych - polskich i zagranicznych, otwartych i licencjonowanych.

Wszystkie instytucje zainteresowane promowaniem dokonań nauki w Polsce mogą podejmować współpracę z serwisem i wykorzystywać go do udostępniania treści zgromadzonych we własnych systemach. Za pomocą portalu „Infona” prace polskich naukowców staną się łatwiej dostępne i częściej cytowane zarówno w kraju, jak i na świecie. Dzięki możliwości deponowania artykułów portal ułatwi polskim naukowcom biorącym udział w projektach finansowanych z budżetu programu Horyzont 2020 publikowanie wyników w czasopismach i repozytoriach o otwartym dostępie.

Prof. Włodzisław Duch na konferencji podsumowującej realizację projektu SYNAT

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików