O polityce kosmicznej w Brukseli

wtorek, 28 stycznia 2014

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, był wiodącym prelegentem pierwszego dnia konferencji „EU Space Policy” w Brukseli. Powierzenie tej funkcji to duże wyróżnienie dla Polski i okazja do zaprezentowania polskich sukcesów w dziedzinie kosmicznej.

Sesja, w której uczestniczył wiceminister nauki, poświęcona była europejskim programom w zakresie przestrzeni kosmicznej i ich perspektywom. Dr hab. Jacek Guliński przedstawił informacje o dotychczasowym zaangażowaniu Polski w projekty ESA i UE, mówił też o sukcesach polskich instytucji naukowych. Zaprezentował także możliwości innowacyjne polskich przedsiębiorstw.

- Polska stara się dobrze wykorzystać swoją szansę w sektorze kosmicznym, jaką daje członkostwo w Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, zarówno w obszarze naukowym, jak i przemysłowym - powiedział dr hab. Jacek Guliński.

Obecnie w programach unijnych i ESA uczestniczy około 150 polskich przedsiębiorstw i ośrodków badawczych. Współcześni polscy astronomowie mają na swym koncie szereg odkryć, a sektor kosmiczny jest jednym z najszybciej rozwijających się działów polskiej gospodarki. Świadczą o tym choćby wyniki osiągnięte w 7. Programie Ramowym, w którym - z udziałem 49 polskich zespołów badawczych w obszarze przestrzeń kosmiczna - Polska zajmuje 12. pozycję wśród wszystkich krajów europejskich, a wskaźnik sukcesów dla polskich uczestników dla tego obszaru był niemal dwukrotnie wyższy niż w całym 7. Programie Ramowym.

Polskie instytucje naukowe i przedsiębiorstwa są otwarte na współpracę z europejskimi partnerami, a dzięki doświadczeniu, wiedzy i dążeniu do wykorzystania krajowego potencjału naukowo-technologicznego mogą wnieść wiele do wzrostu europejskiej innowacyjności.Wiceminister J. Guliński mówił o rozwiniętym polskim rynku komercyjnym nawigacji satelitarnej, który jest źródłem wielu innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług, a także o technikach zdalnej obserwacji Ziemi - obserwacja satelitarna i jej zastosowania to najlepiej rozwinięty segment krajowego sektora kosmicznego. Wspomniał o polskich astronomach, którzy dokonują odkryć we Wszechświecie, o sukcesach w zakresie rozwoju technologii kosmicznych, budowaniu przez sztandarową jednostkę naukową Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk wysokiej jakości instrumentów badawczych, które zastosowano w misjach Rosetta, Cassini-Huygens, Mars Express czy w Herschel Space Observatory.

- Aktywni w sektorze kosmicznym są też młodzi Polacy - przypomniał podsekretarz stanu MNiSW. - W 2012 roku na orbitę okołoziemską wyniesiony został satelita PW-Sat, zbudowany przez studentów z Politechniki Warszawskiej, a roboty studentów z Politechniki Białostockiej dwukrotnie na przestrzeni ostatnich lat wygrywały prestiżowy międzynarodowy konkurs Rover Challenge organizowany przez The Mars Society. Osiągnięcia te traktujemy nie tylko jako potwierdzenie jakości polskiej nauki i techniki, ale też jako wkład w realizację europejskiej polityki kosmicznej.

Zdaniem wiceministra Europa potrzebuje dziś programu, który połączy naukę i przemysł, a dzięki globalnemu rozwojowi obydwu tych dziedzin da perspektywę kreowania tysięcy nowych miejsc pracy. - Horizon 2020 może sprostać tym wymaganiom – powiedział dr hab. Jacek Guliński. Dodał, że dzięki programowi, którego priorytetami w sektorze kosmicznym są rozwój nowych technologii kosmicznych, wzrost konkurencyjności i eksploatacja kosmosu, możliwe jest nie tylko wytworzenie i testowanie innowacyjnych technologii, ale i wspieranie kształcenia nowego pokolenia naukowców i inżynierów.

Mówiąc o rozwoju technologii kosmicznych, wiceminister zaznaczył, że powstają one na bazie badań naukowych. - To rozwój nauk podstawowych: astronomii, fizyki, mechaniki, elektroniki czy nanotechnologii pozwala na budowanie coraz doskonalszych urządzeń i instrumentów, to dzięki naukom podstawowym mamy dziś satelity, statki kosmiczne czy Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dlatego też równe ważne jak budowanie przemysłu kosmicznego jest wspieranie nauki na poziomie europejskim i krajowym – zaznaczył Jacek Guliński. Przypomniał też, że od początku tej działalności niezwykle istotny był jej kontekst globalny, w którym przeplatały się międzynarodowa rywalizacja i międzynarodowa współpraca. Obecnie zdecydowana większość przedsięwzięć kosmicznych ma charakter międzynarodowy. Programy europejskie stawiają na konkurencyjność, bo tylko działając razem, uzupełniając się i ucząc się od siebie nawzajem można zbudować silny, innowacyjny i niezależny europejski sektor kosmiczny.

***

Konferencja „EU Space Policy” organizowana jest przez Komisję Europejską. Co roku gromadzi kilkuset uczestników ze środowisk związanych z kosmosem. Są wśród nich przedstawiciele administracji rządowych, narodowych agencji kosmicznych, instytutów naukowych zajmujących się szeroko rozumianą technologią kosmiczną i satelitarną oraz przemysłu kosmicznego. Spotkanie nie ma charakteru badawczego, jego celem jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z założeniami europejskiej polityki kosmicznej.

Więcej informacji - http://www.spaceconference.eu/2014/index.html

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików