O otwartym dostępie do treści naukowych

wtorek, 11 marca 2014

Szanse i bariery związane z wprowadzeniem w Polsce otwartego dostępu do treści naukowych omówiono podczas międzynarodowej konferencji „Opening Science to Meet Future Challenges". Wziął w niej udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW oraz międzynarodowi eksperci ds. komunikacji naukowej i otwartego dostępu, wśród nich prof. prof. Stevan Harnad, John Willinsky i Nicholas Canny.

Kwestia otwartego dostępu do treści naukowych i danych badawczych jest niezwykle istotna z uwagi na politykę Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania otwartych modeli dystrybucji wiedzy, a także ze względu na przemiany w światowym systemie komunikacji naukowej.

Otwarte modele komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy są coraz powszechniejsze. Dotyczy to zarówno otwartego dostępu do treści naukowych, jaki i danych badawczych. Skuteczne wdrożenie otwartych rozwiązań wymaga kompleksowego podejścia, które obejmie zarówno aspekty infrastrukturalne, ekonomiczne, prawne, społeczne, jak i polityczne.

Konferencja została objęta honorowym patronatem prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Wiesława Banysia, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. Jej organizatorem jest Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Strona konferencji - https://conference2014.ceon.pl

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików