O innowacjach społecznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym

piątek, 25 października 2013

Przedstawiciele administracji, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych wzięli udział w konferencji „Rola innowacji społecznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym”. Uczestnikiem spotkania, które odbyło się w Ministerstwie Gospodarki, był dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.

Tematyka konferencji została podzielona na panele dyskusyjne dotyczące wielowymiarowości innowacji społecznych, ich skutecznemu wdrażaniu i upowszechnianiu. Sesję plenarną poświęcono  adresatom i badaczom innowacji społecznych w Polsce w latach 2014-2020.

- Dzisiejsze spotkanie daje szanse na znalezienie odpowiedzi na pytania: co to jest innowacja społeczna, jakie jest jej znaczenie i czy można,  czy należy ją wspierać w najbliższej perspektywie ze środków publicznych? - mówił  dr  hab. Jacek Guliński.

Wykłady inauguracyjne dotyczące innowacji społecznych we współczesnym systemie społeczno-gospodarczym wygłosili prof. dr hab. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC oraz prof. Anna Olejniczuk-Merta z Akademii Leona Koźmińskiego.

Organizatorami konferencji byli Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików