O edukacji i integracji cyfrowej w Polsce

poniedziałek, 19 maja 2014

Prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w MNiSW, wziął udział w sesji „Informatyk – polska specjalność?" odbywającej się podczas Kongresu Polski Cyfrowej. Spotkanie zorganizowało w Warszawie 16 i 17 maja Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie".

Podczas Kongresu przedyskutowano zagadnienia związane z problematyką edukacji i integracji cyfrowej w Polsce. Podjęto kwestie szkolnictwa wyższego przygotowującego do pracy w zawodach informatycznych, mobilnej infrastruktury dla działań lokalnych cyfropracowni społecznych. Rozmawiano o usługach cyfrowych dla pokolenia 50+ i zapewnieniu szerokopasmowego internetu dla modernizujących się szkół. W trakcie panelu „Informatyk – Polska specjalność?" omówiono m.in. zagadnienia związane z diagnozą uwarunkowań rozwoju kapitału intelektualnego.

Główne efekty spotkania to przedłużenie o rok programu „Latarnicy Polski Cyfrowej", który wspiera umiejętności cyfrowe osób dojrzałych, i uruchomienie portalu DanePubliczne.gov.pl - narzędzia informatycznego ułatwiającego dostęp i wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Uczestnikami Kongresu Polski Cyfrowej byli specjaliści, naukowcy oraz przedstawiciele rządu zajmujący się aktywnie problemami cyfryzacji Polski, edukacji oraz integracji cyfrowej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików