O biobankach w MNiSW

wtorek, 17 czerwca 2014

Dr hab. Jacek Guliński i ponad 100 ekspertów dyskutują w MNiSW o znaczeniu biobanków w badaniach naukowych dotyczących m.in. zależności pomiędzy określonymi schorzeniami a genami.

Okazją do rozmów jest odbywająca się 17 i 18 czerwca międzynarodowa konferencja „Funkcjonowanie biobanków ludzkiego materiału biologicznego w Polsce i Europie – aspekty techniczne, prawne i etyczne”.

Celem konferencji jest przedstawienie zasad rozwoju biobankowania w Europie i funkcjonowania najlepszych placówek prowadzących w Europie biobanki oraz określenie planów rozwojowych polskich biobanków. Podczas spotkania polscy naukowcy zapoznają się z inicjatywą Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia europejskiego Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC). Wejście polskich biobanków do tej największej struktury badawczej w Europie umożliwi polskim naukowcom uczestnictwo w projektach naukowych organizowanych w konsorcjum (w jego ramach działa np. Międzynarodowa Agencja Badań na Rakiem, agenda Światowej Organizacji Zdrowia zajmująca się koordynacją międzynarodowych badań na rakiem).

- Celem naszego spotkania jest wymiana myśli, poglądów oraz dotychczasowych doświadczeń dotyczących biobankowania ludzkiego materiału biologicznego – powiedział dr hab. Jacek Guliński. - Konferencja może dać także odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu możliwa jest realizacja planu ukierunkowanego na związanie się Polski z europejskim Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych. Wejście polskich biobanków do BBMRI-ERIC umożliwi im uczestnictwo w wieloośrodkowych projektach badawczych organizowanych w ramach tej europejskiej sieci. Regularne szkolenia i współpraca w sieci są niezbędne dla polepszenia jakości pracy poszczególnych placówek biobankujących – dodał wiceminister.

Podsekretarz stanu w MNiSW mówił też, że biobanki jako narzędzie badawcze mają zasadnicze znaczenie w poznaniu np. uwarunkowań genetycznych i środowiskowych chorób dziedzicznych, mogą więc decydować o przyszłym kształcie sektora zdrowia. Rozwój biobankowania nie ogranicza się jedynie do aspektów technicznych, ale związany jest z nowymi wyzwaniami z obszaru etyki, które zagwarantują wysoki poziom ochrony pacjentów oraz zwiększą zaufanie publiczne.

W spotkaniu biorą udział m.in. prof. Jan-Eric Litton (Director General, BBMRI-ERIC, Karolinska Institutet, Stockholm), Markus Pasterk (Administrative Director, BBMRI-ERIC, Austria), dr Maimuna Mendy (International Agency for Research on Cancer, Lyon), Emmanuelle Rial-Sebbag (French Institute of Health and Medical Research, Toulouse),      dr Anu Jalanko (National Institute for Health and Welfare, Helsinki), dr María Almeida Parra (National DNA Bank-Carlos III University of Salamanca, Spain), dr Martin Yuille (University of Manchester, UK), dr George Dagher (French Institute of Health and Medical Research, Paris), dr Reedik Mäg (Estonian Genome Centre University of Tartu), prof. Jerzy Langer (prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+), prof. Slawomir Nazarewski (prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) i prof. Michał Witt (przewodniczący Zespołu ds. Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie działającego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


Biobanki jako narzędzie badawcze mają zasadnicze znaczenie w prowadzonych badaniach naukowych dotyczących zależności pomiędzy genami a określonymi schorzeniami. Zebrane dane genetyczne, proteomiczne i metabolomiczne pozwolą na:

  1. lepsze poznanie uwarunkowań genetycznych i środowiskowych chorób dziedzicznych;
  2. badanie osób pod kątem ich podatności na określone choroby, np. schorzenia neurodegeneracyjne;
  3. dostosowanie terapii do indywidualnych cech genetycznych pacjenta (personalised medicine);
  4. opracowanie nowych leków;
  5. odkrycie nowych biomarkerów dla wielu chorób.

Wśród podmiotów, które mogą korzystać z biobankowania, są nie tylko instytucje naukowe, ale też firmy farmaceutyczne prowadzące badania nad lekami czy nowymi testami diagnostycznymi. Także rozwój farmakogenetyki opierać się będzie w dużej mierze na zasobach biobanków.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików