O badaniach, rozwoju i innowacjach w Wilnie

poniedziałek, 30 września 2013

W Wilnie rozpoczęła się  dwudniowa  konferencja  „Wzmocnienie europejskiej współpracy międzynarodowej oraz Partnerstwo Wschodnie w zakresie badań, rozwoju i innowacji”.  W drugim dniu obrad  w dyskusji Okrągłego Stołu weźmie udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.

Konferencja odbywa się w ramach prezydencji litewskiej. Jej uczestnicy omawiają zagadnienia związane z obecną polityką unijną w zakresie badań, rozwoju i innowacji, ukierunkowaną na państwa Partnerstwa Wschodniego. Pozostałe tematy  dyskusji to program  Horyzont 2020, wymiana dobrych praktyk między  państwami członkowskimi i  państwami Partnerstwa Wschodniego.

W drugim dniu konferencji  zaplanowano obrady  Okrągłego Stołu z udziałem  dr.  hab. Jacka Gulińskiego i  przedstawicieli Komisji Europejskiej, administracji państw członkowskich oraz państw Partnerstwa Wschodniego wysokiego szczebla, m.in. ministrów  nauki Litwy, Ukrainy i Gruzji.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików