Nowy podsekretarz stanu w MNiSW – prof. Leszek Sirko

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Do kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dołączył prof. Leszek Sirko – fizyk, dyrektor Instytutu Fizyki PAN. Kierownik wielu projektów badawczych realizowanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Prof. dr hab. Leszek Sirko urodził się w 1956 roku we Włodawie. Ukończył studia z fizyki doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1980 roku. W 1986  obronił doktorat z fizyki w Instytucie Fizyki PAN. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku. Tytuł profesora tytularnego otrzymał w 2003. Laureat nagrody PTF oraz nagrody Wydziału III PAN. W 2013 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był uczestnikiem licznych staży zagranicznych m.in. w Max-Planck-Institut für Quantenoptik i w State University of New York at Stony Brook.

W latach 2004 – 2011 Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytut Fizyki PAN w Warszawie.  Od 2011 roku Dyrektor Instytutu Fizyki PAN.

Od 1999 członek Rady Naukowej IF PAN. Od 2014 członek Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rad Naukowych Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutu Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Współautor 68 recenzowanych publikacji naukowych i 105 komunikatów konferencyjnych. Kierował wieloma projektami badawczymi.

W latach 2008 – 2014 koordynator projektu kluczowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe”. Od roku 2013 kierownik projektu "European Action towards Leading Centre for Innovative Materials" (EAgLE) w ramach 7 Programu Ramowego.

Tagi: Kierownictwo MNiSW, Podsekretarz stanu, Leszek Sirko

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików