Nowy konkurs dla humanistów w ramach współpracy polsko-niemieckiej

środa, 19 lutego 2014

Na Wawelu odbyło się dziś uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Narodowym Centrum Nauki a Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG). W  wydarzeniu wzięła udział m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, Konsul Generalny Niemiec dr Werner Köhler, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak oraz przedstawiciele obu instytucji sygnujących dokument.

Zgodnie z porozumieniem Niemiecka Wspólnota Badawcza oraz Narodowe Centrum Nauki zorganizują wspólnie konkurs na projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

To pierwszy tego typu dwustronny konkurs realizowany przez NCN. Wybór partnera projektu podyktowany był rosnącą liczbą wniosków o finansowanie polsko-niemieckich badań naukowych złożonych w ramach konkursu HARMONIA. Nie bez znaczenia był też zbliżony do NCN profil działań Niemieckiej Wspólnoty Badawczej, która jest organizacją grantową, finansującą badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. Zasady nowego polsko-niemieckiego konkursu ogłoszone zostaną w drugiej połowie 2014 r. 

Podczas wizyty w Krakowie prof. Lena Kolarska-Bobińska odwiedziła także siedzibę Narodowego Centrum Nauki.  Minister wzięła ponadto udział w specjalnym posiedzeniu Rady Centrum. Podczas dyskusji poświęconej w całości roli Narodowego Centrum Nauki w finansowaniu badań podstawowych ze środków budżetowych i europejskich minister podkreśliła: - Narodowe Centrum Nauki skutecznie stymuluje jakość w nauce, pomaga szerzej włączać polską naukę w obieg europejski, wzmacnia kulturę grantową i dba o przejrzystość ich rozdzielania, a nade wszystko budzi potencjał młodych naukowców.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików