Nowoczesna nauka dla innowacyjnej gospodarki – 100 dni rządu w MNiSW

piątek, 4 marca 2016

Podczas krakowskiej konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaprezentował efekty pracy pierwszych stu dni resortu. W działaniach, które podjął, skupił się na trzech najważniejszych obszarach: innowacyjności, jakości kształcenia i badań oraz deregulacji szkolnictwa wyższego.

Innowacyjność

- Nasze działania są elementem systemowego wsparcia dla innowacji – mówił minister Gowin podczas konferencji. MNiSW zaangażowane w działania Rady ds. Innowacyjności odpowiada za przygotowanie nowej Ustawy o innowacyjności, która umożliwi szybkie prowadzenie zmian proponowanych przez przedsiębiorców i naukowców.

O szczegółowych kwestiach ustawy na konferencji opowiedział podsekretarz stanu w MNiSW dr Piotr Dardziński. W projekcie znalazły się m.in. zwiększenie kosztów kwalifikowanych czy wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów działalności B+R. W propozycji resortu duży nacisk położono także na wsparcie dla start-upów.

Oprócz tego minister Gowin zapowiedział szereg inwestycji w gospodarkę. Dużą rolę w tym projekcie odegra Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które do 2020 otrzyma dotacje o łącznej wysokości 50 mld zł. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju MNiSW rozwijało będzie dziewięć wybranych specjalizacji.

Jakość kształcenia i badań naukowych

Podwyższenie poziomu kształcenia i prowadzenia badań naukowych to pierwszy krok do wzmocnienia pozycji polskich uczelni w Europie i na świecie. Jeszcze w 2015 r. ruszyły prace nad nowym rozporządzeniem określającym zadania i kompetencje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

- Jej rola zostanie zmieniona – mówił minister Gowin. – Projekt rozporządzenia jest już gotowy. Ograniczyliśmy m.in. ocenę formalną. PKA będzie organem, który pomoże polskim uczelniom wspiąć się na wyższy poziom – dodał wicepremier. W nowej kadencji przewodniczącym Komisji został wybitny informatyk prof. Krzysztof Diks.

Podczas konferencji minister nauki poruszył także temat humanistyki. – To niewyczerpane źródło kreatywności – stwierdził Jarosław Gowin, podkreślając rolę badań humanistycznych w polityce innowacyjności. Minister podkreślił jednak również tradycyjną rolę humanistyki – Dyscypliny te badają nasze dziedzictwo narodowe, zajmują się wartościami, które wciąż mają dla nas wielkie znaczenie.

Minister Jarosław Gowin zapowiedział zwiększenie finansowania humanistyki o 20 mln zł. Oprócz tego zmieniona została formuła Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym działać będą teraz dwa moduły: Dziedzictwo narodowe i Uniwersalia. Środki przeznaczone na część Rozwój zostaną przeniesione do Narodowego Centrum Nauki, które opracuje program małych grantów.

Deregulacja

Odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego to jedno z najważniejszych działań MNiSW. – Polskie uczelnie są obciążone zbędnymi obowiązkami biurokratycznymi, które należy jak najszybciej wyeliminować – uzasadniał wicepremier.  Już wkrótce MNiSW zakończy opracowywanie Pakietu deregulacyjnego – część propozycji zebranych podczas konsultacji wejdzie w życie już od nowego roku akademickiego.

W lutym Jarosław Gowin ogłosił rozpoczęcie konkursu na założenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. – Ustawa powinna być efektem głębokiego namysłu i szerokiego dialogu środowiska, rządu i przedsiębiorców – mówił minister nauki. Odniósł się m.in. do konkursowego trybu jej powstawania. – Sposób ten nie był przypadkowy, do wyboru takiego rozwiązania zainspirowały mnie działania duńskiego rządu w latach 90.

Kompletna ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zaprezentowana zostanie w 2019 roku. Bardzo ważnym etapem prac MNiSW będzie jesień 2017 roku, kiedy odbędzie się pierwszy Narodowy Kongres Nauki. – Jego misją jest wypracowanie postulatów reform, które umożliwią pełną realizację ambicji polskich naukowców – ogłosił minister Gowin. 

NKN poprzedzi piętnaście miesięcy przygotowań. W  najbliższych tygodniach Rada Programowa zaproponuje sporządzenie raportów dotyczących wskazanych obszarów nauki. We wrześniu rozpoczną się prace zespołów roboczych, które następnie w różnych częściach Polski zaprezentują ich efekty.

Tagi: 100 dni, 100 dni rządu

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików