Nowe tendencje w europejskim szkolnictwie wyższym

czwartek, 11 lipca 2013

Ostatnie prace w Komisji Europejskiej w zakresie modernizacji szkolnictwa wyższego zaowocowały dwoma doniesieniami wskazującymi kierunki rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego.

Pierwszy z komunikatów jest efektem pracy grupy wysokiego szczebla, powołanej przez komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, Androullę Vassiliou. Grupa ekspertów zwraca uwagę, że uczelnie, koncentrując się na prowadzeniu badań naukowych, niekiedy nie przykładają wystarczającej wagi do jakości nauczania. Tymczasem, jak podkreśla komisarz Vassiliou, „jakość nauczania w naszych systemach szkolnictwa wyższego i szkoleń ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić studentom właściwy zestaw umiejętności w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego”. Dlatego też, także doświadczeni nauczyciele akademiccy z dużym stażem pracy, powinni doskonalić swoje umiejętności w zakresie nauczania, w tym wykorzystywania nowych metod dydaktycznych.

Grupa sformułowała 16 zaleceń z rekomendacjami dla pracowników dydaktycznych uczelni. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem komunikatu.

Ponadto, dzięki wspólnym wysiłkom partnerów z 11 państw oraz wsparciu Komisji Europejskiej zainaugurowana została pierwsza ogólnoeuropejska inicjatywa dotycząca masowych otwartych kursów online (ang. massive open online courses – „MOOC”). MOOC to internetowe kursy uniwersyteckie, które umożliwiają dostęp do oferty edukacyjnej wysokiej jakości bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach inicjatywy dostępnych będzie około 40 bezpłatnych kursów w różnorodnych dziedzinach, prowadzonych w 12 językach.

Więcej informacji na ten temat:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików