Nowe konkursy dla naukowców i badaczy, nowe szanse na środki unijne

środa, 17 lutego 2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przygotowały nowe konkursy dla naukowców, młodych badaczy i przedsiębiorców.

NCBR oferuje w tym roku 14 nowych konkursów i 16 naborów w już realizowanych programach w obszarze międzynarodowych programów badawczych i współpracy dwustronnej.

W ramach Horyzontu 2020, największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE została zaproponowana nowa formuła programu ERA-NET CO-FUND. Jest ona połączeniem dotychczasowych inicjatyw typu ERA-NET i ERA-NET Plus. ERA-NET CO-FUND wesprze partnerstwa publiczno-publiczne, w tym wspólne inicjatywy programowe między państwami członkowskimi. Nowa formuła zakłada wsparcie Komisji Europejskiej w wysokości nawet 33% łącznej kwoty zadeklarowanej przez państwa członkowskie programu, które może być przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów badawczych, jak i na zarządzanie programem.

Na konkursach organizowanych w ramach ERA-NET COFUND skorzystają naukowcy i przedsiębiorcy. Wśród konkursów realizowanych w oparciu o nową formułę znajdują się m.in. finansujący projekty w obszarze zrównoważonej produkcji zwierzęcej „SusAn”, dedykowany przedkomercyjnym projektom w obszarze bioenergii „Bioenergy Sustaining the Future 3”, finansujący badania z zakresu chorób sercowo-naczyniowych „ERA-CVD” oraz „Neuron Cofund” obejmujący badania w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii. Swoją nową odsłonę ma także konkurs „E-Rare-3” integrujący działania i zasoby instytucji międzynarodowych, umożliwiając finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w obszarze chorób rzadkich, a także TRANSCAN-2 dotyczący zagadnień w obszarze onkologii.

Spośród programów realizowanych już wcześniej, w 2016 roku po dwa konkursy odbędą się w ramach sieci EUREKA oraz w programie Eurostars, a trzy konkursy w ramach inicjatywy CORNET finansującej badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. W marcu ogłoszony zostanie natomiast trzeci konkurs we wspólnym przedsięwzięciu 18 państw Unii Europejskiej ECSEL JU. Konkurs skoncentruje się na finansowaniu badań obejmujących m.in. mikro/nanoelektronikę oraz systemy inteligentnych sieci. Z kolei dziewiąta już edycja konkursu ma miejsce w programie AAL stymulującym powstawanie innowacji produktowych, usług i systemów bazujących na technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) w celu zapewnienia komfortowego funkcjonowania ludzi starszych. W 2016 roku NCBR przeprowadzi również trzy nabory wniosków w ramach programów bilateralnych: polsko-luksemburskiego, polsko-tureckiego oraz polsko-tajwańskiego.

Nabory wniosków w większości konkursów odbędą się w pierwszej połowie roku, a w przypadku konkursów „ERA-NET IB2”, „ERA-NET Transcan-2/II K”, „ERA-NET E-Rare-3/II K” i 5. konkursu EUROSTARS 2 trwają do końca lutego.

Szczegółowy harmonogram wszystkich konkursów dostępny jest na stronie NCBR.

***

W tym miesiącu ruszyły już nabory wniosków do dwóch nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Inicjatywy FIRST TEAM i HOMING, finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mają wesprzeć młode zespoły badawcze oraz zachęcić badaczy przebywających za granicą do odbycia stażu podoktorskiego w Polsce lub do powrotu do kraju.

Konkursy FIRST TEAM i HOMING zostały przez NCBR powierzone do realizacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Oba programy są skierowane do młodych doktorów do pięciu lat po doktoracie, z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do dziewięciu lat po doktoracie. Z oferty mogą skorzystać zarówno naukowcy z Polski, jak i z zagranicy, niezależnie od narodowości.

Do konkursów można zgłaszać projekty B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, a także poświęcone rozwoju technologii, zaprojektowania produktu czy procesu produkcyjnego. Finansowane będą przede wszystkim projekty o znacznym potencjale aplikacyjnym lub szczególnym znaczeniu dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego. Projekty realizowane będą we współpracy z krajowymi lub zagranicznymi partnerami naukowymi, co ma zachęcić młodych liderów do podejmowania nowych lub zacieśniania istniejących już partnerstw. Do ubiegania się o wsparcie są uprawnione także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Nabór wniosków w konkursach FIRST TEAM i HOMING trwa od 15 lutego do 24 marca 2016 r. Ponadto, od 5 lutego do 15 marca 2016 r. trwają nabory wniosków w ramach konkursów TEAM i TEAM-TECH również finansowanych ze środków POIR.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Tagi: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR, Konkursy NCBR, FNP, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, konkursy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików