Nowe centrum badań nad chorobami cywilizacyjnymi

wtorek, 27 maja 2014

Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - nowoczesne laboratorium środowiskowe - już otwarte. Naukowcy poprowadzą w nim badania nad chorobami cywilizacyjnymi.

W uroczystej inauguracji ośrodka wziął udział prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w MNiSW. Wiceminister pogratulował zakończenia projektu i razem z rektorem WUM prof. Markiem Krawczykiem i prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. Michałem Kleiberem uroczyście przeciął wstęgę.

Inwestycję zrealizowano w ramach największego w Polsce przedsięwzięcia biomedycznego i biotechnologicznego - Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Będzie ona wiodącym ośrodkiem w zakresie rozwoju badań podstawowych i technologii. Zajmie się wyjaśnieniem przyczyn i mechanizmów rozwoju schorzeń, które stanowią największy problem współczesnej medycyny (choroby neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia i nowotworowe). Będzie też badać właściwości leków, opracowywać nowe metody profilaktyczne i terapeutyczne. Nowocześnie wyposażone laboratorium otwarte jest na współpracę z jednostkami tworzącymi CePT oraz ośrodkami nauk przedklinicznych i klinicznych w kraju. Swoją bazę naukową znajdą w nim kliniki WUM i zakłady zajmujące się projektami badawczymi z zakresu nauk podstawowych. W dziesięciu laboratoriach centrum będzie pracować około 260 osób.

Uroczysta inauguracja Centrum Badań Przedklinicznych poprzedziła V Konferencję Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii zatytułowaną „Projekt CePT jako model synergii naukowej”. Podsumowano na niej działania podejmowane w ramach CePT. Po konferencji odbyły się dwie sesje naukowe, podczas których podjęto tematy m.in. wykorzystania infrastruktury CePT przez podmioty zewnętrzne, projektów naukowych i komercyjnych realizowanych w Laboratoriach Środowiskowych CePT UW, nanotechnologii dla regeneracji tkanki kostnej czy spersonalizowanej medycyny z wykorzystaniem miokrosystemów lab-on-a-chip.


Celem projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii jest utworzenie w Warszawie ośrodka naukowego składającego się ze środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania nad najczęściej występującymi chorobami cywilizacyjnymi. Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny (koordynator przedsięwzięcia), Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików