Niemal 700 mln zł dla stu uczelni w Polsce. Znamy wyniki I ścieżki Zintegrowanych Programów Uczelni

środa, 14 marca 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza resortu nauki, ogłosiła dziś wyniki I ścieżki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. Ze względu na wysoką jakość merytoryczną projektów budżet konkursu został zwiększony – z 500 mln do prawie 700 mln złotych.

– Beneficjentami konkursu NCBR są polskie szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne. Założeniem projektu jest dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Jest to tym istotniejsze, że polska gospodarka stawia dziś na nowoczesne technologie wykorzystujące najnowsze naukowe odkrycia. Uczelnie mogą uzyskać bezzwrotne środki na realizację m.in. wysokiej jakości programów stażowych, studiów doktoranckich, szkoleń dla kadry dydaktycznej czy działających w ramach uczelni akademickich biur karier. Słowem – na realizację wszystkich inicjatyw, które pozwolą poprawić funkcjonowanie i ofertę polskich uczelni, tak aby w pełni wykorzystać ich potencjał naukowy. To oczywiście nowe szanse, ale i nowe wyzwania dla systemu szkolnictwa wyższego. Trzeba jednak pamiętać, że nasze uczelnie mają potencjał, aby kształcić ekspertów i to oni dają impuls do rozwoju naszego kraju – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

I ścieżka Zintegrowanych Programów Uczelni

W ramach pierwszej konkursowej ścieżki swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów i które uzyskały pozytywną ocenę kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 z 6 poniższych modułów:

  • moduł programów kształcenia,
  • moduł podnoszenia kompetencji,
  • moduł programów stażowych,
  • moduł  wsparcia  świadczenia  wysokiej  jakości  usług  przez  instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
  • moduł studiów doktoranckich,
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Granty otrzymało aż 100 uczelni ze wszystkich województw. Wśród rekordzistów znalazło się województwo mazowieckie (20 uczelni), dolnośląskie (13 uczelni), śląskie (12) i wielkopolskie (10). Najwyższe dofinansowanie (niemal 29 mln zł) otrzymała Politechnika Śląska za projekt pt. Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje.

Ponad 1,3 mld zł w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni

Rozstrzygnięta dzisiaj I ścieżka programu NCBR to ostatni etap konkursu (zwycięzców pozostałych ścieżek ogłosiliśmy w grudniu 2017 r. i lutym tego roku). W sumie w Zintegrowanych Programach Uczelni MNiSW nagrodziło 138 projektów. Wsparciem w wysokości 1,3 mld zł zostanie objętych ponad 170 tys. osób.

Trzy ścieżki finansowania dla różnych grup uczelni

Zintegrowane Programy Uczelni są skonstruowane tak, aby mniejsze uczelnie nie musiały rywalizować o środki z większymi od siebie. Dlatego też w ramach programu przeprowadzono trzy konkursy, dedykowane poszczególnym grupom szkół wyższych:

  • Ścieżka I z budżetem w wysokości 500 mln złotych. O dofinansowanie mogą starać się uczelnie publiczne i niepubliczne, na których kształci się co najmniej 200 studentów i które posiadają pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach.
  • Ścieżka II z budżetem wynoszącym 250 mln złotych. Ścieżka przeznaczona jest dla uczelni kształcących co najmniej 200 studentów, na których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B. Maksymalne dofinansowanie wynosi 20 mln złotych. Druga ścieżka została rozstrzygnięta w lutym 2018 roku.
  • Ścieżka III z budżetem na poziomie 250 mln złotych. Przeznaczona jest dla największych i najsilniejszych uczelni – czyli takich, w których kształci się co najmniej 20 tys. studentów, i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+. Trzecia ścieżka została rozstrzygnięta w grudniu 2017 roku.

Tagi: Jarosław Gowin, Konkursy NCBR, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików