NCBR wspiera innowacyjne projekty poprawiające jakość życia społeczeństwa

poniedziałek, 13 października 2014

Prawie 24 mln zł Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże instytucjom, firmom i organizacjom pozarządowym na  wypracowanie innowacyjnych rozwiązań społeczno-ekonomicznych. NCBR ogłosił wyniki II konkursu programu „Innowacje Społeczne”.

– Innowacje to nowe technologie, wynalazki, praca inżynierów. Ale innowacje to również nowe pomysły i nowe idee, które służą społeczeństwu i przyczyniają się do jego rozwoju – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska – Bobińska.

Program NCBR to pierwsze w Polsce tak nowatorskie przedsięwzięcie z zakresu wspierania innowacji społecznych. O środki na projekty poprawiające jakość życia ludzi mogły ubiegać się konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Dzięki wsparciu z NCBR realizowane są projekty stanowiące odpowiedź na szereg aktualnych wyzwań społeczno-ekonomicznych kraju, dotyczące m.in. grup wykluczonych społecznie  czy edukacji.

– Efekty prac badawczo-rozwojowych powinny być w Polsce w większym stopniu wykorzystywane 
w celu rozwiązywania problemów społecznych. Wyłonione w naszych konkursach projekty są doskonałym przykładem na to, że innowacje przynoszą efekty nie tylko w postaci wzrostu  gospodarczego, ale także rozwoju cywilizacyjnego i społecznego
 – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W II konkursie dofinansowanie z NCBR w wysokości 23,9 mln zł otrzymało 29 konsorcjów. Będą one realizowały projekty zarówno z obszaru nauk społecznych, jak i nauk inżynieryjnych i technicznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu. Wśród najwyżej ocenionych projektów znalazł się m.in. projekt „Najpierw Mieszkanie w Gdańsku - innowacja społeczna w zwalczaniu problemu bezdomności”, w ramach którego testowana będzie innowacyjna metoda zapewnienia indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim, interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale i chronicznie bezdomnym.

Z kolei projekt „Egzamin państwowy na prawo jazdy w wersji dla osób niesłyszących” zakłada utworzenie i wdrożenie do części teoretycznej egzaminu państwowego ogólnopolskiej bazy pytań z wirtualnym tłumaczem Polskiego Języka Migowego, Systemowego Języka Migowego oraz wykonanie prototypu urządzenia do głosowego wydawania w samochodzie poleceń przez egzaminatora, zamienionych na piktogramy emitowane z ekranu. Inne przykłady nagrodzonych projektów to: „MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze”, „GeNN-Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości”, oraz „Innowacyjne usprawnienie skriningu raka piersi: program szkoleniowo – edukacyjny dla osób z niepełnosprawnością wzrokową”.

W pierwszym, rozstrzygniętym w październiku zeszłego roku konkursie wsparcie z NCBR w wysokości ponad 10,2 mln zł otrzymało 15 projektów, m.in.: MOST -  „Model ograniczenia strat i marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa”, „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne” oraz Interwencja Edukacyjna "Bliżej". Łącznie w ramach programu „Innowacje Społeczne” NCBR na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia społeczeństwa przeznaczył ponad 34 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików