NCBR wspiera branżę gier wideo

poniedziałek, 16 maja 2016

W ramach nowego programu sektorowego – GAMEINN – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez twórców gier komputerowych kwotą 80 mln zł. Dzięki temu wsparciu branża ma dążyć m.in. do skutecznej komercjalizacji wyników prac B+R, konsolidacji rynku i podwyższenia rozpoznawalności sektora gier jako istotnego obszaru polskiej gospodarki.

– Zaawansowana technologicznie branża produkcji gier wideo jest kluczowa z punktu widzenia państwa stawiającego na innowacje i rozwój. Poprzez skierowanie środków do sektora gier wideo NCBR wesprze inteligentną reindustrializację, będącą jednym z głównych punktów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Sektor gier opiera się o specjalistyczną wiedzę i umiejętności pracowników, więc wypracowanie efektywnej współpracy z ośrodkami akademickimi jest dla niego niezwykle istotnym wyzwaniem – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Program GAMEINN powstał jako odpowiedź na potrzeby rynku, na wniosek Porozumienia Polskie Gry reprezentującego największe pod względem zatrudnienia i generowanych przychodów polskie firmy z tego sektora: CD PROJEKT S.A., Techland Sp. z o.o., CI Games, Artifex Mundi Sp. z o.o., Vivid Games S.A., 11 bit studio, Bloober Team, The Farm 51, Fuero Games. Przedsiębiorcy z tej branży dotychczas oddzielnie rozwijali wszystkie narzędzia i silniki gier. GAMEINN umożliwi ich bliższą współpracę.

To siódmy obok INNOLOT, INNOMED, INNOCHEM, INNOTEXTILE, INNOSTAL, INNOSBZ program sektorowy NCBR, realizowany w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw składające projekty o wartości od 500 tys. złotych do 20 mln zł. Środki dostępne w ramach GAMEINN posłużą m.in.: budowie wieloplatformowych silników grafiki, mapowaniu rzeczywistych obrazów, modelowaniu 3D na potrzeby rozległych światów wirtualnych, wykorzystaniu w grach sztucznej inteligencji. Nabór wniosków konkursie GAMEINN potrwa od 1 czerwca do 16 sierpnia 2016 r.

Jednym z priorytetowych założeń programu jest opracowanie rozwiązań o charakterze badawczo-rozwojowym, które pozwolą skutecznie wykorzystać powstałe technologie m.in. do celów społecznych, edukacyjnych, medycznych i terapeutycznych, poprzez tworzenie symulatorów czy wirtualnych modeli. Poprzez zwiększenie nakładów finansowych na innowacyjne projekty gier wideo oraz wykorzystanie potencjału rynku światowego oraz polskiego zaplecza naukowego, program ma zwiększyć konkurencyjność krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i wiceminister Piotr Dardziński opowiedzieli o nowym programie sektorowym GAMEINN podczas konferencji Digital Dragons w Krakowie. Digital Dragons to jedno z największych w tej części Europy wydarzeń poświęconych światu cyfrowej rozrywki.

Więcej informacji o nowym przedsięwzięciu NCBR znajduje się na stronie Centrum.

Tagi: NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Jarosław Gowin, Piotr Dardziński

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików