NAWA wystartowała!

wtorek, 3 października 2017

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) właśnie oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Instytucja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.

Zwiększenie mobilności polskich naukowców

Wicepremier Jarosław Gowin ponad rok temu zainicjował powstanie agencji odpowiedzialnej za zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej nauki. – Mam wielką satysfakcję, że powołujemy do życia instytucję, która zintensyfikuje wymianę akademicką, uwolni potencjał naszych uczelni i instytucji naukowych oraz wypromuje Polskę, jako miejsce o ogromnych możliwościach edukacyjnych i naukowych. Instytucję, która będzie potężnym impulsem do rozwoju osobistego, rozwoju państwa, a także nauki na skalę globalną – podkreślał minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin.  

NAWA zapewni granty i stypendia

Z programów stypendialnych i grantowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą mogli skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. NAWA stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.

Koniec z drenażem talentów

Minister Jarosław Gowin wskazywał podczas konferencji NKN, jak dużym wyzwaniem jest zatrzymanie najwybitniejszych naukowców w Polsce: – Nadeszła pora, żeby po przeszło dwustu latach, odwrócić wektor drenażu mózgów. Do tej pory, przez te ponad dwieście lat, z roku na rok traciliśmy dużą część najbardziej kreatywnych pomysłów, najwybitniejszych osobowości w dziedzinie nauki i innych obszarach.

Odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z murów polskich uczelni, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi NAWA. Agencja będzie wspierać powroty wybitnych polskich naukowców do kraju poprzez uruchomienie wsparcia finansowego dla polskich ośrodków przy tworzeniu atrakcyjnych ofert pracy i dofinansowywaniu powrotów.

Promocja języka polskiego

Kolejnym filarem działalności agencji jest upowszechnianie języka polskiego poza granicami kraju i podnoszenie jego rangi jako języka obcego. Instytucja przekaże środki na promocję nauki języka polskiego jako obcego i będzie rozwijać kontakty z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się taką działalnością.

Łukasz Wojdyga dyrektorem nowej agencji

Premier Beata Szydło na dyrektora agencji powołała Łukasza Wojdygę, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW i pełnomocnika ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Łukasz Wojdyga jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008 – 2017 był zastępcą, a następnie dyrektorem w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej. W 2016 roku został stypendystą Departamentu Stanu USA w ramach programu EducationUSA Leadership Institute. Jest autorem publikacji i częstym gościem konferencji i seminariów z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i dydaktyczną studentów, doktorantów i pracowników akademickich.

Odnośniki

Tagi: Jarosław Gowin, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, umiędzynarodowienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików