Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

poniedziałek, 7 czerwca 2010

W ramach Programu w drodze konkursów będą finansowane m.in. badawcze, dokumentacyjne i edytorskie prace naukowe kluczowe dla dziedzictwa narodowego i polskiej kultury, a także publikacja i tłumaczenia dzieł, pozwalające na włączenie polskiej myśli humanistycznej do światowego obiegu naukowego. Specjalny moduł finansowania przewidziany jest dla doktorantów i młodych naukowców.
  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – opis programu

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików