Narodowy Kongres Nauki – transmisja na żywo

wtorek, 19 września 2017

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie wielomiesięcznej, wyjątkowej debaty środowiskowej. Rozpoczęła się ona ponad rok temu rozpisaniem konkursu na projekty założeń do ustawy. Od października 2016 r. do czerwca 2017 r. w dziewięciu ośrodkach akademickich odbyły się konferencje programowe NKN poświęcone kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego. Odbyło się też wiele innych spotkań, debat i konsultacji.

Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – Konstytucji dla nauki, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Narodowy Kongres Nauki będzie też początkiem konsultacji projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Analizowane będą konkretne propozycje całościowych regulacji ustawowych. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone nie tylko wystąpienia i panele, lecz także seminaria, na których będzie okazja do zgłoszenia uwag i propozycji w poszczególnych częściach projektu ustawy.

Narodowy Kongres Nauki będzie początkiem ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji tego projektu, po którym zostanie on skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z obrad Kongresu.


Transmisja z Sali Audytoryjnej:

Transmisja z Sali Teatralnej:

Tagi: NKN, Narodowy Kongres Nauki, Konstytucja Dla Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików