Narodowego Centrum Nauki podsumowało wyniki konkursów z 2013 r.

poniedziałek, 24 lutego 2014

Ubiegłoroczny ranking zdobywców rekordowej liczby grantów otwierają Uniwersytet Warszawski i Jagielloński. Spośród puli 1 mld zł najwięcej pieniędzy z Narodowego Centrum Nauki (NCN), ok. 558 mln zł, trafiło do badaczy z Mazowsza i Małopolski.

Łączna liczba złożonych wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN) wynosi 10 564. Na listach rankingowych znajduje się 207 podmiotów, którym przyznano 2 433 granty na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

Zaprezentowane poniżej zestawienia dotyczą wyłącznie konkursów rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki w 2013 r., czyli 6., 7., 8. i 9. edycji naboru wniosków. Dane obejmują 14 konkursów: ETIUDA 1, FUGA 2, HARMONIA3, HARMONIA 4, MAESTRO 3, MAESTRO 4, OPUS 4, OPUS5, PRELUDIUM 4, PRELUDIUM 5, SONATA 4, SONATA 5, SONATA BIS 2, SYMFONIA 1.

Rankingi prezentują instytucjonalnych beneficjentów konkursów NCN. Oprócz liczby przyznanych wniosków oraz wysokości pozyskanej kwoty, w głównych zestawieniach prezentujemy również informację na temat ogólnej liczby wniosków złożonych ze strony danej instytucji we wszystkich ww. konkursach. W opracowaniu ujęto wnioski składane przez osoby fizyczne, które wskazywały w nich podmiot realizujący projekt badawczy.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików