Narodowe Centrum Badań Jądrowych wspomaga absolwentów Programu TOP 500 Innovators

czwartek, 30 października 2014

Moc obliczeniowa superkomputera HPC (High Performance Computing) została nieodpłatnie udostępniona naszym absolwentom do prowadzenia prac naukowo badawczych - w październiku 2014 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku (NCBJ) uruchomiło nową inicjatywę wsparcia absolwentów Programu TOP 500 Innovators. 

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu Centrum Informatyczne Świerk, a jednym celów CIŚ jest wspieranie badań naukowych i rozwojowych także w dziedzinach innych niż energetyka.

Kierownikiem naukowym Programu CIŚ-500 (tak jest nazwana inicjatywa NCBJ) jest prof. dr hab. Wojciech Wiślicki. Każda osoba z grona absolwentów Programu TOP 500 Innovators może zgłosić się do niego, by w ramach swojej pracy naukowej wykonywać obliczenia na znajdującej się w Świerku infrastrukturze obliczeniowej. W obecnej formule Program CIŚ-500 będzie realizowany do końca października 2015. Po tej dacie planowana jest jego kontynuacja, ale warunki uczestnictwa w niej nie są jeszcze znane.

Więcej informacji o Programie, w tym o sposobach przystępowania do tej inicjatywy, można znaleźć na stronach Centrum Informatycznego Świerk: http://www.cis.gov.pl/web/guest/cis500.

Absolwenci Programu Top 500 Innovators mogą bezpłatnie korzystać z zasobów Centrum Informatycznego w ramach prowadzonych przez siebie prac naukowo badawczych.

Tagi: Top 500

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików